Den hellige Landericus av Novalese ( -1050?)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Landericus av Novalese ( -1050?)

Den hellige Landericus (fr: Landry) var en benediktinermunk i klosteret San Benedetto i Novalese i regionen Piemonte i Nord-Italia. Etter år 1000, etter utvisningen av sarasenerne, var bispedømmet Haute Maurienne i Savoia i en ynkverdig forfatning. Prestene var få, så biskopene måtte tilkalle munker fra Novalese for å ta seg av sognene i Haute Maurienne. Blant disse munkene er det bare Landericus som er kjent. Bispedømmet eksisterer ikke lenger, og bispesetet er i dag i Chambéry. La Maurienne er en region i Alpene i det franske departementet Savoie.

Landericus ble sendt fra sitt kloster for å tjene som sogneprest i landsbyen Lanslevillard, men denne oppgaven var svært vanskelig, ettersom dette området hadde vært okkupert av muslimene i lang tid. Med hjelp fra en medbror fikk han ansvaret for landsbyene Bonneval, Bessans, Lanslebourg og Lanslevillard. Det var i sistnevnte by han bosatte seg. Til tross for de store avstandene, prøvelsene og det farlige klimaet, utførte han sin misjon med apostolisk lidenskap.

Det er ikke kjent nøyaktig når og hvor lenge han utførte sin misjon. Han reiste på kryss og tvers i alle landsbyene for å se til sine sognebarn, trøste de lidende og forsone fiender. I Bonneval sto han overfor noen gjenstridige syndere som holdt fast ved sitt syndige liv til tross for alle hans anstrengelser for å vinne dem tilbake til å praktisere troen.

Noen av disse ble så rasende over Landericus' prestelige formaninger at de la seg i bakhold ved den lille landsbyen Ecot i sognet Bonneval, overfalt ham og kastet ham i elva Arc i Savoia slik at han druknet. Dette skjedde i 1050 (?), og kirkeklokkene i Lanslevillard begynte mirakuløst å ringe av seg selv. Da folket samlet seg for å se hva som skjedde, så de kirkens prosesjonskors bevege seg av seg selv mot landsbyporten, som båret av en usynlig bærer. Deretter fulgte landsbyboerne med en prest i spissen korset der det fortsatte ned en sti til elva Arc. Det stoppet ved en hule ved elvebredden, og der inne fant de liket av sin myrdete sogneprest. De brakte det tilbake til kirken. Det sies at forbrytelsen ble hevnet året etter da et fjellskred begravde landsbyen Fausan nedenfor Ecot. Landsbyen ble aldri gjenoppbygd, og selv i dag kan man bare se en steinrøys der.

Relikviene av Landericus oppbevares i sakristiet i kirken i Lanslevillard. Hans kult ble stadfestet i 1532 da biskop Gorrevod la det ytterste leddet av hans venstre lillefinger i hovedalteret i den kirken han var kommet for å konsekrere. I 1764 besto hans relikvier av hele legemet minus høyre arm, skallen og overkjeven, som var i kirken i Lanslebourg. Relikviene ble lagt i en eske dekorert med gull og satt i kapellet St. Josef i Lanslevillard. I 1765 ble relikviene lagt i et skrin og velsignet av biskop de Martiniana av Maurienne. Den 10. juni samme år ble skrinet plassert på et alter.

Under Den franske revolusjon ble skrinet som inneholdt relikviene av Landericus og oppbevart i kirken i Lanslevillard, gjemt av innbyggerne, men ble oppdaget av republikanske soldater i 1794, og det ble brent sammen med en del av relikviene. Cosme Damien Turbil og Sébastien Turbil berget det som var igjen av relikviene, og Cosme Damien gjemte dem til slutten av revolusjonen. Den 31. mai 1809 dro p. Jean-Baptiste Molin til Lanslevillard for å sjekke relikvienes autentisitet på oppdrag av erkebiskopen av Chambéry, fulgt av dr. Jean-Louis Audé de Lanslebourg, lege i Torino, og dr. Balthazard Claraz. Undersøkelsen var metodisk og de to legene konkluderte med at relikviene var autentiske.

Den 12. juni 1809 ble helgenens skjelett kledd i messeklær lagt i et forgylt treskrin som ble plassert på et alter i kirken hvor det fortsatt kan ses. I kirken er det også et relikvar i form av en arm, hvor noe vev fra helgenens venstre arm ble plassert i 1809.

Hans minnedag er 10. juni, samme dag som den hellige Landericus av Paris. Han har fortsatt en kult i Haute Maurienne, hvor han anropes i tørketider, muligens på grunn av måten han døde på.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49