Den hellige Landericus av Séez (d. 480)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Landericus (fr: Landry) levde på 400-tallet i Gallia. Han etterfulgte rundt 450 den hellige Sigisbald og ble den tredje biskop av Séez. Den hellige Latuinus (Latuin, Lain) hadde grunnlagt bispedømmet rundt år 400 og var biskop til sin død rundt 440.

Den katolske kirkehistorikeren Louis Marie Olivier Duchesne (1843-1922) mener at det ikke kan festes noen tillit til perioden før år 900 i katalogen over biskoper av Séez, som vi kjenner fra visse kompilasjoner på 500-tallet. Den første biskop av Séez som ifølge Msgr. Duchesne er historisk bevist, er Passivus, som deltok på fire konsiler etter 533.

Landericus levde i stor hellighet og var ansvarlig for at kristendommen gjorde stor fremgang i området. Men det synes som om dette skjedde til tross for stor motstand, for i hans legende sies det at han ble plassert i en tønne fylt med linkammer og rullet ned fra toppen av et fjell. Men han overlevde og døde i høy alder den 4. mars 480, i armene til dem hellige biskop Contest av Bayeux, som tilfeldigvis var i Séez på det tidspunktet. Han ble gravlagt i sin katedral, som var viet til Jomfru Maria. Denne katedralen ble ødelagt i 878 under saksernes invasjon.

Landericus ble etterfulgt som biskop av Nil (eller Hille). Hans minnedag er 16. juli, og den sto i Ainons martyrologium på 1000-tallet.

Den tradisjonelle stavemåten for byens navn var Séez, og den er beholdt av Kirken. Men de sivile myndighetene innførte stavemåten Sées etter Napoleons hærtog til Italia (1796-97), da Séez i Savoia ble innlemmet i Frankrike. Resultatet er at bispedømmet nå heter Séez, mens byen heter Sées.

av Webmaster publisert 09.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49