Den hellige Lazar Hrebeljanovic av Serbia (~1329-1389)

Minnedag: 15. juni

nullDen hellige Lazar Hrebeljanović (lat: Lasarus; serb: Лазар Хребељановић) ble født rundt 1329 på festningen Prilepac, tretten kilometer sørøst for byen Novo Brdo øst i regionen Kosovo i kongeriket Serbia. Hans far Pribac Hrebeljanović var logothete (kansler) ved hoffet til kong Stefan Uroš IV Dušan, serbisk konge fra 1331 og keiser (tsar) fra 1346 til 1355. Embetet logothete var av relativt beskjeden rang i hierarkiet ved det serbiske hoffet. Dušan kom på den serbiske tronen ved å avsette sin far, den hellige kong Stefan Uroš III Dečanski. Dušan belønnet deretter lavadelsmenn som støttet ham i hans opprør, ved å forfremme dem til høyere posisjoner i det føydale hierarkiet, og på denne måten ble Pribac en logothete.

Pribac ble også belønnet av Dušan på en annen måte, nemlig ved at hans sønn Lazar fikk stillingen som stavilac ved herskerens hoff i hans palass i Skopje. En stavilac (bokstavelig: «plasserer») hadde en rolle i seremonien ved det kongelige bord, selv om han kunne bli betrodd oppgaver som ikke hadde noe med hoffritualer å gjøre. Tittelen stavilac rangerte som den siste i hierarkiet ved det serbiske hoffet. Men den var likevel ganske prestisjefylt, ettersom den tillot dens innehaver å være svært nær herskeren.

Stavilac Lazar giftet seg med Milica, som ifølge senere genealogier fra første halvdel av 1400-tallet, var datter av fyrst Vratko Nemanjić (kjent i serbisk episk poesi som Jug Bogdan), som var sønn av Vratislav, sønn av Dmitar som ble munk og kjent som den hellige David Nemanjić, sønn av fyrst Vukan Nemanjić (før 1165-1208), storfyrste av Duklja (1190-1208) og storfyrste av Serbia (1202-04), sønn av den hellige Stefan I Nemanja av Serbia (ca 1113-99), som grunnla dynastiet Nemanjić, som styrte Serbia fra 1166 til 1371. Vukans etterkommere er imidlertid ikke nevn i noen kjent kilde før genealogiene fra 1400-tallet.

Milica  og Lazar fikk åtte barn, tre sønner og fem døtre: 1) Sønnen Dobrovoj, som døde etter fødselen. 2) den hellige Stefan Lazarević (ca 1374-1427), fyrste (1389-1402) og despot (1402-27). 3) Vuk Lazarević (ca 1380-1410), fyrste, henrettet den 6. juli 1410. 4) Mara (d. 1426), giftet seg rundt 1371 med Vuk Branković (1345-97). 5) Dragana (d. 1395), giftet seg rundt 1386 med Alexander, sønn av den bulgarske tsaren Ivan Šišman (1371-95). 6) Theodora (d. før 1405), giftet seg rundt 1387 med den ungarske adelsmannen Nikolas II Garay (1367-1433), palatin av Ungarn (1402-33) og ban av Macsó, Usora, Só, Slavonia, Kroatia og Dalmatia. 7) Jelena (1365/66-1443), giftet seg rundt 1387 med Đurađ II Stracimirović Balšić, hersker over Zeta (1385-1403), og deretter i 1411 med Sandalj Hranić Kosača, storhertug av Zahumlje (1392-1435). 8) Olivera (ca 1373-etter 1444), giftet seg i 1390 med den osmanske sultanen Bayezid I (1389-1403) (det vil si at hun ble innlemmet i hans harem).

Freske av fyrst Lazar og hans hustru Milica i klosteret Ljubostinja nær Trstenik i Serbia (1405)Keiser Dušan døde plutselig i 1355, rundt 47 år gammel, og han ble etterfulgt av sin nittenårige sønn, den hellige Stefan Uroš V. Lazar forble stavilac ved hoffet til den nye keiseren. Dušans død ble fulgt av fremveksten av separatistaktivitet i det serbiske imperiet. Epirus og Thessalia i sørvest brøt seg løs i 1359. Det samme hendte i Braničevo og Kučevo, imperiets nordøstre regioner kontrollert av familien Rastislalić, som anerkjente overherredømmet til kong Ludvig I (ung: Lajos) av Ungarn og Kroatia (1342-82) og av Polen (1370-82), far til den hellige Hedvig av Polen (1374-99). Resten av den serbiske staten forble lojal til den unge tsar Uroš. Men selv innenfor den erobret mektige serbiske adelsmann mer og mer uavhengighet fra keiserens autoritet.

Keiser Uroš var svak og ute av stand til å slå ned disse separatistiske tendensene, og han ble en lavere makt i den staten han nominelt syrte. Han stolte på den sterkeste serbiske adelsmannen, fyrst Vojislav Vojinović av Zahumlje. Vojislav startet som en stavilac ved hoffet til keiser Dušan, men innen 1363 kontrollerte han en stor region fra fjellet Rudnik i det sentrale Serbia til Konavle ved Adriaterhavskysten, og fra den øvre delen av elven Drina til det nordre Kosovo. Nummer to i makten etter fyrst Vojislav var brødrene Balšić, Stracimir, Djuradj og Balša II. Innen 1363 fikk de kontrollen over regionen Zeta, som stort sett tilsvarer dagens Montenegro.

I 1361 startet fyrst Vojislav en krig med republikken Ragusa om noen territorier. Noen fra Ragusa spurte da noen svært fremtredende personer i Serbia om å bruke deres innflytelse til å stanse disse fiendtlighetene som var skadelige for begge sider. I 1362 appellerte de også til stavilac Lazar og ga ham tre ruller med tøy. Selv om det var en relativt beskjeden presang, vitner den om at Lazar ble oppfattet som en med noe innflytelse ved hoffet til keiser Uroš. Fredsavtalen mellom fyrst Vojislav og Ragusa ble undertegnet i august 1362. Stavilac Lazar nevnes som vitne i et dokument fra juli 1363 hvor keiser Uroš godkjente et bytte av landområder mellom fyrst Vojislav og čelnik Musa, som hadde vært gift med Lazars søster Dragana i alle fall siden 1355. Musas tittel čelnik («høvding») var av høyere rang enn stavilac.

Lazars aktiviteter i perioden mellom 1363 og 1371 er dårlig dokumentert i kildene. Tydeligvis forlot han hoffet til keiser Uroš i 1363 eller 1365. Han var da rundt 35 år gammel og hadde ikke avansert over rang av stavilac. Fyrst Vojislav, den sterkeste regionale herskeren, døde plutselig i september 1363. Brødrene Mrnjavčević, Vukašin og Jovan Uglješa, ble da de mektigste adelsmennene i det serbiske imperiet. De kontrollerte landområder i sør, primært i Makedonia. I 1365 kronet keiser Uroš Vukašin til konge (den nest høyeste tittelen) og gjorde ham til sin medhersker. Rundt samme tid ble Jovan Uglješa forfremmet til rang av despot. En nevø av fyrst Vojislav, Nikola Altomanović, fikk innen 1368 kontrollen over det meste av hans avdøde onkels territorium; Nikola var rundt tyve år gammel på den tiden.

Lazar, portrett i klosteret Ravanica (1380-t)I denne perioden ble Lazar uavhengig og begynte sin karriere som en regional hersker. Det er ikke klart hvordan hans territorium utviklet seg, men dets sentrum var helt sikkert ikke hans arveland, festningen Prilepac, som hadde blitt tatt av Vukašin. Kjernen i Lazars territorium var et sted i området som ble avgrenset av brødrene Mrnjavčević i sør, Nikola Altomanović i vest og familien Rastislalić i nord. I 1370 tok Lazar fra Altomanović byen Rudnik, et rikt gruvesenter.

Det er usikkert når Lasar fikk tittelen knez (fyrste), men den eldste kilden er et dokument fra Ragusa på latin datert 22, april 1371, hvor han refereres til som Comes Lazarus. I Ragusa ble comes brukt som en latinsk oversettelse av den slaviske tittelen knez. Det samme dokumentet forteller at Lazar holdt Rudnik på den tiden. I middelalderens Serbia var ikke knez et presist definert begrep, og tittelen hadde ikke noen fiksert rang i det føydale hierarkiet. Dens rang var høy på 1100-tallet, men noe lavere på 1200-tallet og den første halvdelen av 1300-tallet. I regjeringstiden til keiser Uroš, da den sentrale autoriteten ble svekket, ble den høye prestisjen til tittelen knez gjenopprettet. Den ble båret av den mektigste regionale herskeren, Vojislav Vojinović, til hans død i 1363.

De osmanske tyrkerne tok Gallipoli fra Bysants i 1354. Denne byen på det sørøstre hjørnet av Balkanhalvøya var den første osmanske besittelsen i Europa. Derfra ekspanderte osmanerne lenger inn på Balkan, og i 1370 nådde de serbiske landområder, nærmere bestemt territoriet til brødrene Mrnjavčević i det østre Makedonia. En hær fra brødrene Mrnjavčević trengte inn på territoriet som var kontrollert av osmanerne og støtte sammen med dem i slaget ved Maritsa (bg: Марица) den 26. september 1371. Ottomanene tilintetgjorde den serbiske hæren, og både kong Vukašin og despot Jovan Uglješa ble drept i slaget. Vukašins sønn og etterfølger, kong Marko, ble keiser Stefan Uroš Vs medhersker.

Men i begynnelsen av desember 1371 døde Uroš barnløs, noe som markerte slutten på dynastiet Nemanjić, som hadde styrt Serbia i to århundrer. Herskeren i den serbiske staten, som i realiteten opphørte å eksistere som helhet, var formelt kong Marko Mrnjavčević. Mektige serbiske herrer vurderte imidlertid ikke en gang å anerkjenne ham som deres øverste hersker. De angrep familien Mrnjavčevićs landområder i Makedonia og Kosovo. Prizren og Peć ble tatt av brødrene Balšić, the herrer over Zeta. Fyrst Lazar tok Priština og Novo Brdo, og han fikk også tilbake sitt arveland, the festningen Prilepac. Brødrene Jovan og Konstantin Dragaš skapte sitt eget rike i det østre Makedonia. Kong Marko satt til slutt tilbake med et relativt lite område i det vestre Makedonia med senter i byen Prilep. Jovan Uglješas enke Jelena, som ble nonne og tok klosternavnet Jefimija, fortsatte å leve sammen med fyrst Lazar og hans hustru Milica.

Etter brødrene Mrnjavčevićs undergang sto Nikola Altomanović frem som den mektigste adelsmannen på territoriet til den fragmenterte serbiske staten. Mens Lazar var travelt opptatt med å ta Priština og Novo Brdo, tok Nikola tilbake Rudnik fra ham. I 1372 dannet fyrst Lazar og Tvrtko Kotromanić, ban av Bosnia, en allianse mot Nikola. Ifølge kilder fra Ragusa meglet republikken Venezia frem en avtale mellom Nikola Altomanović og Djuradj Balšić om deres felles angrep på Ragusa. Nikola skulle få Pelješac og Ston, Ragusas deler av regionen Zahumlje, som bøle delt mellom Nikolas område, Bosnia og Ragusa. Den ungarske kong Ludvig I, advarte Nikola og Djuradj strengt om å holde seg borte fra Ragusa, som hadde vært en ungarsk vasall siden 1358. Ved å konspirere med Venezia, en ungarsk fiende, mistet Nikola beskyttelsen fra Ungarn. Lazar, som forberedte seg på konfrontasjon med Nikola, lovte kong Ludvig å være hans lojale vasall hvis kongen var på hans side. Fyrst Lazar og ban Tvrtko angrep og beseiret Nikola Altomanović i 1373. Nikola ble tatt til fange i sin høyborg, byen Užice, og overlatt til Lazars nevøer, brødrene Musić, som blindet ham. Lazar aksepterte overherredømmet til kong Ludvig.

Đura Jakšić (1832-78): Fyrst Lazar (1850-70)Ban Tvrtko annekterte til sin stat de delene av Zahumlje som ble holdt av Nikola, inkluderte det øvre delene av elvene Drina og Lim, samt distriktene Onogošt og Gacko. Fyrst Lazar og hans inngiftede slektninger, Vuk Branković og čelnik Musa, tok det meste av Nikolas område. Vuk Branković, som giftet seg med Lazars datter Mara rundt 1371, fikk Sjenica og deler av Kosovo. Lazars underordnete, čelnik Musa, styrte et område rundt fjellet Kopaonik sammen med sine sønner Stefan og Lazar, kjent som brødrene Musić. Djuradj Balšić grep Nikolas kystdistrikter Dračevica, Konavle og Trebinje. Ban Tvrtko skulle komme til å ta disse landområdene i 1377. I oktober det året ble Tvrtko kronet til konge over serberne, Bosnia, maritime og vestlige områder. Selv om Tvrtko var katolikk, ble hans kroning utført i det serbiske klosteret Mileševa, eller i et annet prominent serbisk ortodokst senter i hans stat. Kong Tvrtko hadde pretensjoner som å overta den serbiske tronen og arven til dynastiet Nemanjić, som han var en fjern kjødelig slektning av. Ungarn og Ragusa anerkjente Tvrtko som konge, og det finnes ingen indikasjoner på at fyrst Lazar hadde noen innsigelser mot den nye tittelen til hans allierte Kotromanić. Dette betyr på den andre side ikke at Lazar anerkjente Tvrtko som sin overherre. Kong Tvrtko hadde imidlertid ingen støtte fra den serbiske kirken, den eneste sammenhengende kraften i den fragmenterte serbiske staten.

Etter nederlaget til Nikola Altomanović trådte fyrst Lazar frem som den mektigste herskeren på territoriet til det tidligere serbiske imperiet. Noen lokale adelsmenn motsatte seg Lazars autoritet, men de underkastet seg til slutt fyrsten. Det var tilfelle med Nikola Zojić på fjellet Rudnik og Novak Belocrkvić i dalen til elven Toplica. Lazars store og rike område var et tilfluktssted for ortodokse munker som flyktet fra områder som var truet av de islamske osmanerne. Dette gjorde Lazar berømt på Athosfjellet, senteret for det ortodokse munkevesenet. Den serbiske kirken (patriarkatet Peć) hadde siden 1350 vært i skisma med patriarkatet i Konstantinopel, den sentrale autoriteten i den ortodokse kristenheten. En serbisk munk fra Athosfjellet ved navn Isaija, som utmerket seg som forfatter og oversetter, oppmuntret Lazar til å få i stand forsoning av de to patriarkatene. Som en følge av Lazars og Isaijas anstrengelser ble en kirkelig sendt til patriarken i Konstantinopel for å forhandle frem en forsoning. Delegasjonen var suksessfull, og i 1375 ble den serbiske kirken gjenopptatt i kommunion med patriarkatet i Konstantinopel.

Den siste patriarken for den serbiske kirken i skisma, Sabas IV, døde i april 1375. I oktober samme år innkalte fyrst Lazar og Djuradj Balšić en synode for den serbiske kirken i Peć. Patriark Jefrem ble valgt til nytt overhode for kirken. Han var Konstantinopels kandidat, eller et kompromissvalg blant kandidatene til mektige adelsmenn. Patriark Jefrem abdiserte i 1379 til fordel for patriark Spiridon, noe enkelte historikere mener var et resultat av innflytelsen til en understrøm i kirken som var assosiert med Lazar. Fyrsten og patriark Spiridon hadde et utmerket samarbeid. Kirken var imøtekommende overfor Lazar for hans rolle i å få slutt på skismaet med Konstantinopel. Lazar ga også landområder til klostre og bygde kirker. Hans største arv som kirkebygger er klosteret  Ravanica, som ble fullført i 1381. En tid tidligere bygde han kirken St Stefan i sin hovedstad Kruševac, som senere skulle bli kjent som Lazarica. Etter 1379 bygde han klosteret Gornjak i Braničevo. Han var en av grunnleggerne av de rumenske klostrene i Tismana og Vodiţa og finansierte byggearbeider i to klostre, det serbiske Khilandari (Hilandar) og det russiske St Panteleimon på Athosfjellet.

Lazars område nådde sin fulle utstrekning i 1379, da fyrsten tok Kučevo og Braničevo og forviste den ungarske vasallen Radič Branković Rastislalić fra disse regionene. Kong Ludvig hadde tidligere gitt Lazar regionen Mačva, eller i det minste deler av den, trolig da han aksepterte kongens overhøyhet. Lazars stat, kjent i litteraturen som Moravisk Serbia, var større enn rikene til de andre herskerne på territoriet til det tidligere serbiske imperiet. Den hadde også en bedre organisert regjering og hær. Staten omfattet områdene rundt elven Morava og strakte seg fra elvens kilde nordover til elvene Donau og Sava. Dens nordvestre grense løp langs elven Drina. I tillegg til hovedstaden Kruševac inkluderte staten de viktige byene Niš og Užice, samt Novo Brdo og Rudnik, de to rikeste gruvesentrene i middelalderens Serbia.

Kobberstikk av fyrst Lazar av Hristofor Žefarović (1741) Av alle de serbiske landområdene lå Lazars stat lengst unna osmanske sentre og var minst utsatt for herjingene til tyrkiske angrepsgrupper. Disse omstendighetene tiltrakk immigranter fra områder som var truet av tyrkerne, som bygde nye landsbyer i tidligere tynt befolkede områder i Moravisk Serbia. Det fantes også åndelige personer blant immigrantene, som stimulerte gjenopplivelsen av gamle kirkelige sentre og grunnleggelsen av nye i Lazars stat. Et bidrag til fyrstens prestisje og politiske innflytelse på Balkan var den strategiske posisjonen til landet rundt elven Morava, når det gjaldt de forventede tyrkiske offensivene.

I chartre Lazar utstedte mellom 1379 og 1388 kalte fyrsten seg selv for Stefan Lazar. «Stefan» var det navnet som ble båret av alle herskere fra dynastiet Nemanjić, og derfor kom det til å bli betraktet som en tittel for serbiske herskere. Tvrtko la «Stefan» til sitt navn da han ble kronet til konge for serbere og Bosnia. I chartrene refererte Lazar til seg selv som autokrator (serb: samodržac) for hele det serbiske land, eller autokrator for alle serbere. Autokrator (gr: «selv-hersker») var et tilnavn på de bysantinske keiserne. Nemanjić-kongene adopterte den og brukte den om seg selv i dens bokstavelige betydning for å understreke deres uavhengighet fra Bysants, selv om de nominelt anerkjente deres overhøyhet.

I fyrst Lazars tid opplevde den serbiske staten tapet av noen av sine landområder, delingen av de resterende områdene blant regionale herskere, slutten på dynastiet Nemanjić og de tyrkiske angrepene. Disse omstendighetene reiste spørsmålet om en fortsettelse av den serbiske staten. Lazars svar på dette spørsmålet kunne leses i de titlene han brukte om seg selv i sine chartre. Lazars ideal var gjenforeningen av den serbiske staten under ham selv som en direkte etterfølger av dynastiet Nemanjić. Lazar hadde full støtte fra den serbiske kirken for dette politiske programmet. Imidlertid styrte mektige regionale herskere uavhengig av fyrst Lazar, som brødrene Balšić i Zeta, Vuk Branković i Kosovo, kong Marko, Konstantin Dragaš og Radoslav Hlapen i Makedonia. I tillegg ble de tre herskerne i Makedonia osmanske vasaller etter slaget ved Maritsa (bg: Марица). Det samme hendte med Bysants og Bulgaria. I 1388 ble osmansk overhøyhet også akseptert av Djuradj Stracimirović Balšić, herre over Zeta.

En tyrkisk angrepsgruppe, som passerte uhindret gjennom territorier til osmanske vasaller, brøt inn i Moravisk Serbia i 1381. Den ble jaget på flukt av Lazars adelsmenn Crep Vukoslavić og Vitomir i slaget ved Dubravica, som ble utkjempet nær byen Paraćin. I 1386 ledet den osmanske sultan Murad I selv mye større styrker som erobret Niš fra Lazar. Det er uklart om sammenstøtet mellom hærene til Lazar og Murad i Pločnik sørvest for Niš fant sted kort før eller etter erobringen av Niš. Lazar ga Murad motbør i Pločnik.

Kobberstikk av fyrst Lazar av Zaharije Orfelin (1773)Etter at kong Ludvig I døde i 1382, brøt det ut borgerkrig i kongeriket Ungarn. Det virker som om Lazar deltok i krigen som en av motstanderne til prins Sigismund av Luxemburg. Lazar kan ha sendt noen tropper for å kjempe i regionene Beograd og Syrmia. Ettersom den osmanske trusselen økte og støtten til Sigismund vokste i Ungarn, sluttet Lazar fred med Sigismund, som ble kronet til ungarsk konge i mars 1387. Freden ble beseglet, trolig i 1387, med ekteskap mellom Lazars datter Theodora med Nikolas II Garay, en mektig ungarsk adelsmann som støttet Sigismund. Rundt samme år giftet Lazars datter Jelena seg med Djuradj Stracimirović Balšić. Rundt et åt tidligere giftet Lazars datter Dragana seg med Alexander, sønn av tsar Ivan Šišman av Bulgaria.

Siden trefningen ved Pločnik i 1386 var det klart for Lazar at et avgjørende slag mot osmanerne var nært forestående. Etter at han sluttet fred med Sigismund, sikret han seg militær støtte fra Vuk Branković og kong Tvrtko for å unngå vanskeligheter ved sine nordlige grenser. Kong Tvrtko forventet også en større osmansk offensiv siden hans hær under kommando av Vlatko Vuković utslettet en stor tyrkisk angrepsgruppe i slaget ved Bileća i 1388. En massiv osmansk hær ledet av sultan Murad og estimert til mellom 27 000 og 30 000 mann rykket frem over territoriet til Konstantin Dragaš og kom i juni 1389 til «svarttrost-sletten» (Kosovo Polje) nær Priština, på territoriet til Vuk Branković. Den osmanske hæren ble møtt av styrkene under kommando av fyrst Lazar, estimert til mellom 12 000 og 20 000 mann, som besto av fyrstens egne tropper, Vuk Brankovićs tropper og en kontingent under lederskap av Vlatko Vuković sendt av kong Tvrtko. Slaget ved Kosovo, det mest berømte slaget i Serbias middelalderhistorie, ble utkjempet den 15. juni 1389. I de voldsomme kampene med tunge tap på begge sider, mistet både fyrst Lazar og sultan Murad livet.

nullInformasjon om slagets gang og resultat er ufullstendig i de historiske kildene, men konklusjonen er at taktisk sett endte slaget uavgjort. Imidlertid var de tunge tapene på begge sider ødeleggende bare for serberne, som hadde brakt til Kosovo nesten hele sin kampstyrke. Selv om Serbia under fyrst Lazar var en økonomisk velstående og militært velorganisert stat, kunne den ikke sammenlignes med det osmanske imperiet når det gjaldt territoriets størrelse, befolkning og økonomisk makt.

Lazar ble etterfulgt av sin eldste sønn Stefan Lazarević. Ettersom han fortsatt var mindreårig, ble Moravisk Serbia administrert av Stefans mor Milica. Hun ble fem måneder etter slaget ved Kosovo angrepet fra nord av tropper fra den ungarske kong Sigismund. Da tyrkiske tropper som rykket frem mot Ungarn, nådde grensene til Moravisk Serbia sommeren 1390, aksepterte Milica osmansk overhøyhet. Hun sendte sin yngste datter Olivera for å slutte seg til haremet til sultan Bayezid I. Vuk Branković ble osmansk vasall i 1392. Nå var alle de serbiske landområdene under osmansk overhøyhet, bortsett fra Zahumlje under kong Tvrtko.

Etter slaget ved Kosovo ble fyrst Lazar gravlagt i kirken Kristi Himmelfart i Priština, hovedstad i Vuk Brankovićs rike. I 1390 eller 1391 ble hans levninger overført til klosteret Ravanica, som han selv hadde bygd og utpekt til sitt gravsted.

Translasjonen ble organisert av den serbiske kirken og Lazars familie. Ved den seremonielle begravelsen av levningene var de høyeste prelatene i den serbiske kirken til stede, inkludert patriark Daniel III (Danilo). Det er høyst sannsynlig at det var der og da Lazar ble helligkåret, selv om det ikke finnes noe skriftlig referat fra hans helligkåring. Han ble inkludert blant de kristne martyrene og hans minnedag ble feiret på dødsdagen 15. juni (28. juni etter den gregorianske kalenderen). Denne dagen kalles Vidovdan (St. Vitus’ dag). Flere byer og landsbyer (som Lazarevac), små serbisk-ortodokse kirker og misjoner over hele verden har navn etter ham.

Ifølge skriftene til patriark Danilo og andre samtidige forfattere ble fyrst Lazar tatt til fange og halshogd av tyrkerne, og hans død kunne dermed sammenlignes med de første kristne martyrene, som ble drept av hedninger. Lazar æres i den serbisk-ortodokse kirke som en martyr og helgen, og han æres høyt i serbisk historie, kultur og tradisjoner. I serbisk episk poesi kalles han Tsar Lazar.

Under Den store tyrkiske krig i de siste tiårene av 1600-tallet erobret Østerrike noe serbiske landområder fra osmanerne. I 1690 emigrerte en betydelig del av den serbiske befolkningen som bodde i disse områdene, til Østerrike da deres hær trakk seg tilbake fra Serbia foran de fremrykkende osmanerne. Denne eksodusen ble ledet av den serbiske patriarken Arsenije III Čarnojević. Munkene i klosteret Ravanica sluttet seg til og tok Lazars relikvier og klosterets verdisaker med seg. De slo seg ned nær den ungarske byen Szentendre, hvor de bygde en trekirke og plasserte relikviene i den. Rundt kirken bygde de hus for seg selv og kalte den nye bosetningen for Ravanica. Szentendre ble også midlertidig sete for patriark Arsenije III.

In 1697 forlot munkene fra Ravanica sin bosetning ved Szentendre og flyttet til det forfalne klosteret Vrdnik på fjellet Fruška Gora i regionen Syrmia. De renoverte det og plasserte Lazars relikviene i klosterkirken, og deretter var dette klosteret senteret for Lazars kult. Det ble snart oftere kalt Ravanica enn Vrdnik. På midten av 1700-tallet oppsto den alminnelige antakelsen at klosteret var grunnlagt av fyrst Lazar selv.

Lazars relikvier ble værende i klosteret Vrdnik inntil 1941. Kort før Nazi-Tyskland angrep og invaderte Jugoslavia ble relikviene brakt til klosteret Bešenovo, som også lå på Fruška Gora. Syrmia ble en del av den kroatiske marionettstaten som ble kontrollert av den fascistiske Ustasja-bevegelsen, som satte i gang en omfattende folkemordkampanje mot serberne. Arkimandritt Longin av Vrdnik, som rømte til Beograd i 1941, rapporterte at serbiske hellige gjenstander på Fruška Gora sto i fare for en total ødeleggelse. Han forslo at de skulle bringes til Beograd, noe som ble akseptert av synoden i den serbisk-ortodokse kirke. Den 14. april 1942, etter at de tyske okkupasjonsmyndighetene ga sin tillatelse, ble relikvaret med Lazars relikvier transportert fra Bešenovo til katedralen i Beograd og seremonielt lagt foran ikonostasen i kirken. I 1954 bestemte synoden at relikviene skulle returneres til klosteret Ravanica, noe som ble gjennomført i 1989 ved 600-årsjubileet for slaget ved Kosovo. I Ravanica har mirakuløse helbredelser blitt tilskrevet relikviene.

Lazars død ble betraktet som et vendepunkt i serbisk historie. Ettervirkningene av slaget ved Kosovo ble følt nesten øyeblikkelig i Serbia, selv om slaget ved Maritsa (bg: Марица) atten år tidligere i det lange løp var viktigere, ettersom brødrene Mrnjavčevićs nederlag åpnet opp Balkan for tyrkerne. Med Lazars død mistet Serbia sin sterkeste regionale hersker, som kan ha blitt sett som det siste håpet mot de ekspanderende osmanerne. Gjennom sitt martyrium forblir Lazar for evig Den gode hyrde for serberne men hans kult havnet i skyggen av de hellige Sabas og Simeon, født som Stefan Nemenja.

Lazars sønn og etterfølger Stefan Lazarević fikk tittelen despot av den bysantinske keiseren, og han sluttet å være osmansk vasall i 1402. Despot Stefan Lazarević døde plutselig i juli 1427. han ble etterfulgt av despot Đurađ, Vuk Brankovićs sønn og Lazars dattersønn. Det serbiske despotiet falt for osmanerne i 1459. Kulten for den hellige fyrst Lazar ble redusert til en lokal kult rundt klosteret Ravanica. Den italienske reisende Marc Antonio Pigafetta, som besøkte Ravanica i 1568, rapporterte at klosteret aldri hadde vært skadet av tyrkerne, og munkene praktiserte fritt sin religion, bortsett fra at de ikke fikk lov til å ringe med klokkene.

Den 21. juli 1718 ble Passarowitz-avtalen undertegnet da Serbia nord for vestre Morava ble avstått fra det osmanske imperiet til Østerrike. Da var bare en av de opprinnelige munkene fra Ravanica som forlot klosteret 28 år tidligere, broder Stefan. Kort før avtalen ble undertegnet, vendte Stefan tilbake til Ravanica og restaurerte klosteret, som lå halvt i ruiner og var overgrodd med vegetasjon da han kom. I 1733 var det bare fem munker i Ravanica. Serbia ble gitt tilbake til det osmanske imperiet i 1739, men denne gang ble klosteret ikke fullstendig forlatt.

Ifølge serbisk folklore forbannet «Tsar Lazar» dem som ikke grep til våpen mot tyrkerne i slaget ved Kosovo. I 1953 ble monumentet Gazimestan reist under autoritet av Den føderale folkerepublikken Jugoslavia til minne om det historiske slaget ved Kosovo, beliggende rundt 6-7 kilometer nord-nordøst for selve slagfeltet, kjent som «svarttrost-sletten» (serb: Kosovo Polje; Косово Поље). På dette monumentet er Lazars forbannelse skrevet:

Hvem som enn er en serber og av serbisk fødsel / og av serbisk blod og arv, / og kommer ikke til slaget ved Kosovo, / måtte han aldri ha det avkom hans hjerte lengter etter, / verken sønn eller datter! / Måtte ingenting gro som hans hånd sår, / verken mørk vin eller hvit hvete! / Og la ham være forbannet fra all evighet til all evighet!

Både Lazars sønn og enke æres som hellige i den serbisk-ortodokse kirke.

Kilder: Infocatho, en.wikipedia.org, oca.org, srpskoblago.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. september 2013

av Per Einar Odden publisert 03.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05