Den salige Lukas Belludi av Padova (~1200-1285)

Minnedag: 17. februar

Den salige Lukas Belludi av Padova (~1200-1285)

Den salige Lukas Belludi (it: Luca) ble født rundt 1200 i Padova i regionen Veneto i Nord-Italia. Han kom fra en adelig og velstående familie. Da den hellige Frans av Assisi forkynte i Padova i 1220, kort etter at han hadde startet sin orden i Umbria, ble Lukas grepet av hans idealer og ble selv fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han mottok ordensdrakten av Frans selv i Padova. Han ble presteviet i 1227.

Snart etter ble Lukas disippel av og senere ledsager til den hellige Antonius av Padova, og de ble nære venner. Lukas ble også kalt «Lukas av St. Antonius». Det fortelles at Antonius vakte et dødt barn tilbake til livet på Lukas' anmodning. Folket æret Lukas snart som undergjører, og på grunn av sin veltalenhet skapte han seg snart et navn langt ut over det området hvor han virket. Lukas pleide Antonius da han lå døende i klosteret Aracoeli (Arcella) i Padova den 13. juni 1231.

Antonius ble helligkåret allerede 11 måneder etter sin død. Provinsen startet samme år (1232) byggingen av en gravkirke til hans ære som de mente var et mer passende hvilested enn den lille kirken Santa Maria Mater Domini, som Antonius hadde elsket og hvor hans legeme opprinnelig var gravlagt. Det som skulle bli den enorme Antonius-basilikaen i Padova ble bygd over den eksisterende kirken.

Det første skipet, som nå er hovedskipet, ble bygd først, mellom 1256 og 1263, mens Lukas var provinsial i ordenen. Senere ble det tilføyd to sideskip, og apsis ble utvidet. Italienerne kaller kirken ganske enkelt «Il Santo» – den hellige. Antonius' relikvier ble i 1263 overført til den nye kirken i nærvær av den hellige ordensgeneralen Bonaventura. I 1265 begynte man arbeidet på fem kupler og kampanilen. Som provinsial sørget Lukas for at kirken ble praktfullt utsmykket.

Lukas døde den 17. februar 1286 i Padova og ble gravlagt i den tomme graven som Antonius' legeme var tatt opp fra. Rundt hundre år senere, i 1382, ble det bygd et kapell for ham i Antonius-basilikaen. Han ble saligkåret den 18. mai 1927 av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er dødsdagen 17. februar.

I den berømte Antonius-basilikaen finner man i venstre tverrskip Cappella dell'Arca del Santo, som er Antonius' gravkapell. Herfra kommer man til Cappella della Madonna Mora, og derfra kan man komme inn i Cappella del Beato Luca Belludi, hvor Lukas nå er gravlagt.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49