Den salige Lupus (Loup) Thomas Bonnotte (1719-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Lupus (Loup) Thomas Bonnotte ble født den 13. september 1719 i Entrains i det nåværende bispedømmet Nevers i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Nancy den 7. september 1734. Han fulgte den vanlige studieplanen hos jesuittene, ble presteviet og startet en suksessrik karriere i klasserommet. Han underviste i Skriften, litteratur og matematikk. Da den franske regjeringen oppløste jesuittordenen og stengte deres skoler i 1762, vendte han tilbake til sitt hjembispedømme. Der utførte han sin prestetjeneste frem til 1772, da han dro til Paris og ble kapellan for Ursula-søstrene på Rue Saint-Jacques.

I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Han ble arrester i slutten av august 1792 og fengslet i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; en av 14 jesuitter. Han var den eldste av de 23 jesuittene som led martyrdøden under den franske revolusjonen, 73 år gammel.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Lupus Thomas Bonnotte har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49