Den hellige Leocritia av Córdoba ( -859)

Minnedag: 15. mars

Den hellige Leocritia (Lucretia; sp: Lucrecia) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Leocritia ble født i en fornem og rik muslimsk familie. Hun hadde en kristen slektning, en nonne som hadde gitt henne opplæring i troen og som fikk henne døpt. Hennes familie forsøkte enhver tenkelig list for å bringe henne tilbake til sine islamske røtter. Hun klarte ikke å rømme fra det omhyggelig voktede huset, så hun sendte et budskap til den hellige Eulogius av Córdoba og beskrev sin sørgelige tilstand.

Han rådet henne til å prøve å finne en anledning til å rømme, og den ga seg da en slektning skulle gifte seg. Hun forslo å gå i bryllupet, noe hun fikk tillatelse til. Men da hun ikke kom tilbake, ble det satt i gang en leteaksjon. Eulogius fikk henne flyttet ofte og om natten fra et trygt hus til et annet. En natt kom hun til hans hus og ønsket å snakke med hans søster Anulona, som han bodde sammen med. De tilbrakte natten i bønn og ventet på personen som skulle bringe henne tilbake ved daggry. Men hennes eskorte kom først etter at solen var stått opp, og det var for sent til at de kunne ta sjansen på å bevege seg i byen. Derfor ble det bestemt at hun skulle ligge i dekning der den dagen. Men kort etter ble huset omringet av politi, og Eulogius og Leocritia ble tatt.

Eulogius ble pisket og deretter halshogd den 11. mars 859. Fire dager senere ble Leocritia, som hadde avslått bestikkelsene som ble tilbudt henne og var like fast i troen, halshogd og kastet i elva Guadalquivir. Hennes legeme ville ikke synke, men holdt seg synlig. De kristne gravla Eulogius i basilikaen St. Zoilo og Leocritia i basilikaen St. Genesius. I desember 883 fikk Alfonso III den Store relikviene av de to av emir Muhammad I. Den ansvarlige for anmodningen og overføringen var presten Dulcidio fra Toledo. Relikviene ble plassert i kapellet Santa Leocadia i katedralen i Oviedo i januar 884, og de ble i 1303 overført til Camera Santa i katedralen i Oviedo, hvor de fortsatt hviler sammen.

Hennes minnedag er dødsdagen 15. mars, men noen steder feires hun den 11. mars sammen med Eulogius. For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49