De hellige Legontianes og Domitian av Theate

Minnedag: 5. mars

De hellige Legontianes og Domitian (lat: Domitianus) kom fra Theate eller Tegheate (gr: Θεάτη eller Θηγεάτη), det nåværende Teate i kommunen Chieti i provinsen Abruzzi i Midt-Italia. De led martyrdøden, men sted, tidspunkt og dødsmåte er ukjent. Deres minnedag er 5. februar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 31.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04