Den hellige Leonides av Alexandria og tre ledsagere (d. 204)

Minnedag: 22. april

Den hellige Leonides levde på slutten av 100-tallet i Alexandria i Egypt. Han var far til kirkefaderen Origenes (ca 185-ca 254), som han og hans hustru ga en kristen oppdragelse og som fikk en fremragende litterær utdannelse av sin far, som selv var en lærd filosof. Leonides ble halshogd rundt 204 i Alexandria under keiser Septimius Severus.

Denne blodige forfølgelsen av Kirken i Alexandria brøt ut i 202 under keiser Septimus Severus (193-211) og drev Klemens av Alexandria fra byen. Origenes ville følge sin far i fengselet, men ble forhindret av sin mor, som gjemte hans klær. Hun trengte sønnen i huset etter farens arrestasjon. Origenes skrev da et entusiastisk brev til sin far og manet ham til å holde ut. Men faren led martyrdøden i forfølgelsen, og de keiserlige myndighetene inndro hans formue.

I enkelte martyrologier nevnes tre andre martyrer sammen med ham, de hellige Arator, Quiriacus og Basilia. Ifølge Suidas var Leonides biskop, men dette støttes ikke av noen andre kilder. Leonides' minnedag i Martyrologium Romanum er 22. april, men i andre martyrologier nevnes han også 11. februar og 1. mars.

 

Kilder: Attwater/Cumming, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. april 1998

av Per Einar Odden publisert 18.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04