De hellige Liberatus og Bajulus av Roma (d. ~270)

Minnedag: 20. desember

De hellige Liberatus og Bajulus (it: Liberato e Baiulo) er martyrer som ble æret i Roma, men ingenting vites sikkert om dem. Deres minnedag er 20. desember.

Når det gjelder Bajulus, er det problemer med hans historisitet, ettersom navnet med stor sikkerhet skyldes en feiltolkning av originalmanuskriptet. Liberatus er derimot autentisk, selv om hans navn opprinnelig ble angitt som Liberale. Mange dokumenter minnes hans himmelske fødselsdag (dies natalis) den 20. eller 21. desember og hans begravelse på kirkegården ved Via Salaria. Gamle dokumenter forteller at hans grav var i basilikaen viet til martyren Johannes.

Vi vet ikke når Liberatus led martyrdøden, men noen mener at det skjedde under keiser Claudius II Gothicus (268-70). Ifølge to gamle inskripsjoner var han fra en fornem familie og konsul, og mens hans satt i dette embetet ble han drept. Hans bøddel, Florus, bygde hans grav, som ble ødelagt under goteren Alariks invasjon i 410 og senere restaurert.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49