Den hellige Laurentius Illuminator ( -576)

Minnedag: 3. februar

Den hellige Lauretius Illuminator (Laurentius av Spoleto) var en syrisk katolikk som ble drevet i eksil fra hjemlandet sammen med 300 andre katolikker av den monofysittiske patriark Severus av Antiokia i 514. Han ble senere presteviet i Roma, og sendt som forkynner til Umbria. Der grunnla han et kloster nær Spoleto. Han ble så valgt til biskop av Spoleto og var i det embedet i 20 år. Derpå trakk han seg tilbake til det berømte klosteret som han hadde grunnlagt i Farfa i Sabinerhøydene nær Roma.

Han var kjent som fredsstifter, og han hjalp partene til å se saken fra den annen parts synsvinkel. Det sies at han fill tilnavnet "illuminator" fordi han hadde en særlig helbredelsesgave får de blinde - både mot fysisk og åndelig blinde.

av Webmaster publisert 02.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49