Den hellige Liudhard ( - ~603)

Minnedag: 7. mai

Den hellige Liudhard (Letard) ble født en gang på 500-tallet i Frankrike. Da kong Ethelbert av Kent (560-616) giftet seg med den frankiske kristne prinsessen Bertha en gang mellom 588 og 597, var forutsetningen at hun kunne få praktisere sin religion og ta med seg sin biskop Liudhard som kapellan. Men frankeren Liudhard synes ikke å ha spilt noen særlig rolle i kristningen av Kent, bortsett fra den mulige, men ikke beviste rollen å forberede kongens sinn for å motta kristendommen. Men det finnes ingen brev fra pave Gregor den Store til ham. Brevet til dronning Bertha av juni 601 refser henne for at hun ikke hadde klart å omvende sin mann. Han ble imidlertid døpt samme år.

Liudhard hadde restaurert en gammel romansk-britisk kirke i Canterbury for Berthas bruk, og hadde sannsynligvis viet den til den hellige Martin av Tours. Han døde ca 603, trolig i Canterbury, og ble gravlagt i porticus (sidekapell) for St. Martin i klosteret Ss Peter og Paulus (senere St. Augustin) i Canterbury, hvor hans fest ble feiret den 7. mai. Goscelin skrev en kort biografi om ham på 1000-tallet.

Men i noen martyrologier fra 800-tallet ble han feilaktig identifisert som Liephard, hvis fest ble feiret i Cambrai, og som ble kalt «erkebiskop av Canterbury og martyr», med en fest den 4. februar. Liudhard var verken martyr eller erkebiskop av Canterbury.

av Webmaster publisert 20.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49