Den salige Lucia av Kuy-tszheu (1813-1862)

Minnedag: 19. februar

Den hellige Lucia var en kinesisk lærerinne som ble halshugget for sin tros skyld i Kuy-tszheu. Saligkåret 1909. Minnedag 19. februar.

av Webmaster publisert 04.12.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49