Den hellige Llecheu ap Brychan (4/500.t)

Den hellige Llecheu levde i Wales på 400- eller 500-tallet. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. På de sene listene over Brychans barn står han oppført som en av Brychans 24 hellige sønner, men ikke i Cognatio de Brychan og hos Llewelyn Offeiriad, så det er ikke utenkelig at han egentlig var barnebarn av Brychan.

Llecheu bodde i Tregaian (Llangan) på Anglesey i Nord-Wales, eller som andre vil ha det til, i Llanllecheu i Ewyas, nå hovedsakelig innlemmet i Herefordshire i England, hvor det skal ha vært en kirke viet til ham, men den er ikke identifisert. I Peniarth MS 178 fra 1500-tallet hevdes det at han var helgen (munk) i Talyllechau, som er Talley i Carmarthenshire, men dette kan bare kalles en gjetning. Vi kjenner ingen minnedag.

Llacheu (Llecheu) var navnet på en sønn av kong Arthur, som ble drept i slaget ved Llongborth og prises i Triadene.

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59