Den salige Liberatus av Loro Piceno ( -~1260)

Minnedag: 6. september

Den salige Liberatus av Loro Piceno ( -~1260)

Den salige Liberatus (it: Liberato) ble født på slutten av 1100-tallet, i følge tradisjonen i Loro Piceno, fem mil sør for Macerata i provinsen Marche i Midt-Italia. Han hadde en forbindelse til adelsfamilien Brunforte (Brumforti). Han sluttet seg i relativt ung alder til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i Soffiano, hvor restene av klosteret fortsatt kan ses. Han er en av de fransiskanske helgenene vi vet minst om, og detaljene i hans liv er usikre.

Han kan ha sluttet seg til ordenen under den hellige Frans av Assisis reiser i Marche. I kapittel 37 av Fioretti di San Francesco eller «den hellige Frans' små blomster» fortelles det at Frans prekte i Roccabruna og opptok i ordenen en «rik og vennlig ridder». Han identifiseres også som den anonyme hellige som omtales i Fiorettis kapittel 47.

Som fransiskaner førte Liberatus et kontemplativt og eremittisk liv, og han skal angivelig ha vært knyttet til de salige Humilis og Pacificus i et prosjekt som hadde som mål å innføre den opprinnelige strengere observansen i ordenen. Han døde rundt 1260 i Loro Piceno.

Den første fransiskanske historikeren som eksplisitt nevner Liberatus var p. Mariano av Firenze, som skrev Fasciculus Chronicarum Ordinis Fratrum Minorum på slutten av 1400-tallet.

I følge tradisjonen tok brødrene senere relikviene av ham og de andre døde munkene med seg og forlot Soffiano på jakt etter et mer tiltalende sted. Det nye klosteret ble oppkalt etter Liberatus og kalt San Liberato. Det er ikke noe tvil om at brødrene i det som ble San Liberato var Spiritualer, medlemmer av en gruppe som insisterte å holde seg til regelens bokstav. Deres umulige idealisme og motstand mot all annen autoritet enn ordenen gjorde at de etter hvert utviklet seg til en sekt som brøt med ordenen. San Liberato ble etter hvert sentret for bevegelsen i Marche. Den ble fordømt som kjettersk i pave Johannes XXIIs bulle Sancta Romana av 30. desember 1317.

Det har vært gjort forsøk på å identifisere Liberatus med en navnløs fransiskanerbror i Soffiano som nevnes i Fioretti, som hadde en visjon av Jomfru Maria, men dette reiser alvorlige problemer. Det samme gjør teorien om at han og Peter av Macerata er en og samme person. Peter, som var leder for spiritualbevegelsen i Marche, tok navnet Liberatus da hans gruppe gikk ut av fransiskanerordenen.

Liberatus av Loro ble gjenstand for en kult nesten straks etter sin død, men det gikk lang tid før den ble offisiell. Han ble saligkåret den 2. september 1713 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XI (1700-21). Hans kult ble forbudt i 1730, men gjeninnført i 1731, og den ble stadfestet på nytt i 1868. Året 1747 nevnes også, men verken 1868 eller 1747 nevnes i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum. Hans minnedag er 6. september.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49