Den hellige Lambert av Lyon (~625-688)

Minnedag: 14. april

Den hellige Lambert (Lantbert, Lambrecht, Lamprecht, Lampert, Landebert, Landibert, Landobert, Landpert, Lantprecht; lat: Lambertus, Lantbertus) ble født rundt 625 i Quernes ved Thérouanne i det frankiske kongeriket Neustria, nå i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike. Der var hans far seigneur. Han var ifølge overleveringen en nevø av den neustriske kansleren Robert (Chrotbert, Hrotbertus) og vokste opp ved hoffet til kong Klotar III av Neustria (658-70).

Men Lambert sa fra seg sin stilling ved hoffet for å bli benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Fontenelle under dets grunnlegger, den hellige Wandregisel (Wandrille), som ga ham tonsuren. Før Wandregisel døde i 668, anbefalte han på dødsleiet Lambert eller Ansbert som sin etterfølger. Munkene i klosteret valgte da den eldste Lambert til ny abbed av Fontenelle, uten at dette førte til konkurranse eller ondt blod mellom dem.

Klosteret Fontenelle, som senere fikk grunnleggerens navn (Saint-Wandrille), hadde allerede fått ry for hellighet og streng observans over hele Vest-Europa, og den nye abbeden økte dette ryet enda mer og spredte det enda videre. Kongene ønsket å dra nytte av hans eksempel og hans meninger. kong Kilderik II (673-75) ga ham sin tillit og ga store donasjoner til klosteret. Kong Theoderik III (fr: Thierry) (675-91) etterfulgte sin bror i 673, og også han var gavmild overfor abbeden. Han ga blant annet land i Donzère hvor Lambert bygde et kloster. I uroen etter kong Klotar IIIs (658-73) død forholdt Lambert seg som abbed nøytral, og dermed kunne han sikre klosteret rikholdige donasjoner fra den nye kongen Kilderik II (673-75) og den hellige dronning Bathild av Neustria (ca 630-80).

Blant Lamberts disipler var hans hellige onkel Albert, den hellige Hermeland av Indre (Erbland), som han sendte til bispedømmet Nantes som første abbed av Indre, den hellige biskop Erembert av Toulouse (fr: Érembert) (ca 615-71), som hadde gått av som biskop av Toulouse i 657 for å tre inn i Fontenelle, den hellige Condedus av Fontenelle (fr: Condède, Condé) (d. ca 685), en engelskmann som var tiltrukket av hans rykte og som han ga i oppdrag å grunnlegge klosteret Belcinac (Belsignac) på en øy i Seinen, Han ble senere en berømt eremitt.

Lambert grunnla to datterklostre fra Fontenelle, et på godset Dusera, klosteret Donzère ved Savournon i Provençe, som forsvant allerede på 700-tallet under sarasenernes invasjoner. Et nytt kloster ble bygd i 803 på ordre fra keiser Karl den store. Dette keiserlige klosteret var først uavhengig, men ble i 850 gitt til biskopene av Viviers. I 886 ble det solgt til klosteret i Tournus. Men gradvis gjenopptok biskopene av Viviers herredømmet over klosteret Donzère og førte tittelen «fyrste av Donzère» inntil revolusjonen, selv om de hadde avstått Donzère til Dauphiné i 1516. Det andre Lambert grunnla, var klosteret på Antrum (nå Indret), en øy i Loire i Nantes i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire. Dette klosteret ble ødelagt av normannerne i 843 da de angrep Nantes, men gjenoppbygd i 1004 som et priorat, som forsvant under revolusjonen.

Etter at den hellige Genesius av Lyon (fr: Genès) (664-78) døde i 678, ble Lambert valgt til ny biskop av Lyon på anbefaling av kongen og med samtykke fra presteskapet og folket. Han ble etterfulgt som abbed i Fontenelle av den hellige Ansbert av Rouen (629-94), som senere ble utnevnt til biskop av Rouen. Wandregisel hadde foreslått Ansbert og Lambert som sin etterfølger. På et tidspunkt var Ansbert forlovet med Lamberts kusine, den hellige Angadrisma (fr: Angadresme, Angadrème) (ca 615-ca 695), datter av kansler Robert. Men hun ville gå i kloster, så hun ba til Gud om å bli forbigående spedalsk for å slippe å gifte seg, og dette ble innvilget og hun slapp å gifte seg.

Dessverre har Lamberts biskoppelige acta ikke overlevd, så vi har ingen detaljer fra denne perioden av hans liv, bortsett fra at han synes å ha trukket seg tilbake fra tid til annen til klosteret Donzère, som han grunnla som abbed av Fontenelle. Han døde i 688 i Lyon, 63 år gammel. Hans etterfølger som biskop av Lyon var Goduinus (Godvuin) (688-701). Lambert står oppført som biskop fra 678 til 684, men det finnes ingen opplysninger om hva som skjedde mellom 684 og 688. Lamberts og Ansberts biografier ble skrevet før 811 av den samme ukjente forfatteren, og de er begge ufullstendige og upålitelige. Lambert av Lyon kalles også Lambert av Fontenelle.

Lamberts kult er dokumentert fra slutten på 700-tallet. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er fortsatt 14. april:

Lugdúni in Gállia, sancti Lambérti, epíscopi, qui prius mónachus fuit et póstea abbas Fontanellénsis.

I Lyon i Gallia [nå i Frankrike], den hellige Lambert, biskop som først var munk og deretter abbed i Fontenelle.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IV), Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, nominis.cef.fr, crypte.fr, marklambert.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 1997 - oppdatert: 11. januar 2016

av Webmaster publisert 28.12.1997, sist endret 11.01.2016 - 13:38