De hellige Landoald og Amantius av Maastricht ( -~668)

Minnedag: 19. mars

Den hellige Landoald (lat: Landoaldus) ble født i Lombardia i Nord-Italia. Han ble presteviet i Roma og sendt av den hellige pave Martin I (649-55) som misjonær til det nåværende Belgia og Nord-Frankrike. Han arbeidet i området rundt Maastricht i dagens Nederland. Sammen med ham var diakonen Amantius (fr: Amance), og de grunnla kirken i Wintershoven.

Landoalds disippel Hadrian, som ble myrdet av røvere mens han tigget almisser til sin kommunitet ved Maastricht, ble lokalt æret som martyr. Landoald hadde som elev den senere biskop Lambert av Maastricht. Landoald og Amantius døde rundt år 668. Deres minnedag er 19. mars. Landoalds navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49