Den salige Ludvig og Johannes Maki ( -1627)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Maki var en japansk legmann og hengiven kristen som sammen med sin adoptivsønn Johannes ga husly til den salige jesuittpresten Thomas Tshugi. Om morgenen den 21. juli 1626, like etter at p. Tshugi hadde feiret messen og Ludvig og Johannes hadde deltatt, ble huset uventet invadert av soldater og de tre ble tatt til fange. Thomas ble ført for distriktsguvernøren, og da han innrømmet at han var jesuittprest, ble han sendt til fengsel i Omura. Ludvig og Johannes Maki ble også satt i fengsel fordi de hadde samarbeidet med en prest og gitt ham husly.

Etter tretten måneder i fengsel ble de tre fangene i september 1627 ført til Nagasaki for å motta dommen. Den 7. september ble de ført utenfor byen til den høyden som var helliggjort av mange martyrer, og der ble de bundet til hvert sitt bål. Thomas vendte seg mot Ludvig og Johannes, trøstet dem og oppfordret dem til å tenke på Kristi lidelse. Da bålene ble antent, velsignet han sine ledsagere, løftet sine øyne mot himmelen og ba stille. Da flammene begynte å slikke opp langs kroppen hans, sang han salmen «Pris Herren, alle folkeslag». Deretter døde de. Det var den 7. september 1627.

Ludvig og Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 166 og 167 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs og Johannes' minnedag er dødsdagen 7. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49