Den salige Lambert av Cîteaux (d. 1163)

Minnedag: 12. juli

Den salige Lambert levde på 1100-tallet i Frankrike. Han ble cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) i Morimond, det fjerde av Cîteaux' første fire store datterhus (La Ferté, Pontigny, Clairvaux og Morimond). Senere ble han suksessivt abbed av Clairfontaine, Morimond og Cîteaux (1155-61). De to siste årene av sitt liv tilbrakte han som pensjonist i Morimond, hvor han døde i 1163. Hans minnedag er 12. juli.

av Webmaster publisert 19.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49