Den hellige Loman av Trim (d. ~450)

Minnedag: 11. oktober

Den hellige Loman, glassmaleri i St. Patrick’s i TrimDen hellige Loman (Lomán, Lommán, Lonan, Luman, Lomanus, Lumanus) levde i Irland, trolig på 400-tallet. Ifølge de vanlige genealogiene var han sønn av Dalláin og tilhørte etterkommerne til Colla Dá Chríoch fra Orior (Oirthir) i Armagh. Men både Tireacháns Additamenta og forfatteren av den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) «tredelte» biografi, som bygde på Tireachán, var uenige i dette. De var enige med den engelske cisterciensermunken Jocelin av Furness [Jocelyn] (d. ca 1214), som på slutten av 1100-tallet skrev Vita sancti Patricii, en biografi om Patrick, i at Loman var Patricks nevø, sønn av hans hellige søster Tigris (Trigidia) og hennes mann Gollit og kalles derfor «ap Gollit». De skal ha hatt sytten sønner og fem døtre, og fem av sønnene ble biskoper og helgener. Det var i tillegg til Loman, de hellige Muinis av Tedel, Broccaid av Emlagh, Broccen av Breaghwy og Mugenoc av Cill Duma Glyn (All Duimi Gluin) (Brocadius av Imleach-each, Brocanus av Bregmagia og Mogenochus av Kill-Dumhagloinn).

Da Patrick vendte tilbake til Irland som misjonær rundt 430, var nevøen og presten Loman en av hans ledsagere. Da følget gikk i land, ble Loman satt igjen ved munningen av elven Boyne for å passe på båten og etter å ha ventet en stund, seile den opp elven. Deretter dro Patrick til Tara og omvendte Irlands High King. Imens seilte Loman opp Boyne til han kom til Athtrumia (Athrym, Athryma, Athrumia, Athrimma, Áth Truim), dagens Trim i baroniene Lower Moyfenrath og Upper Navan i grevskapet Meath i den østlige provinsen Leinster.

Den andre dagen i Trim møtte Loman den hellige Fortchern (Forternus, Forkernus, Vortigern), sønn av høvding Fedelmid (Foidilmid) av Trim i og sønnesønn av kong Laeghaire av Meath. Loman omvendte Fortchern og senere også høvdingen selv og hans hushold. Høvdingens hustru Scotha var ifølge noen kilder kristen og tok godt imot Loman, spesielt fordi hun fikk anledning til å praktisere det britiske språket. Fedelmid ga straks byen Athtrumia til Gud, Patrick, Loman og sin sønn Fortchern, som var trådt inn i den geistlige stand hos Loman.

Noen sier at Loman var biskop før han kom til Irland, men dette virker usannsynlig, for han ville ikke akseptere Trim som gave dør Patrick hadde kommet for å godkjenne den. Deretter kom Patrick selv til Trim, hvor Fedelmid ifølge Jocelin ga ham land for å bygge en kirke, 25 år før kirken i Armagh. Der utnevnte han i 433 Loman til den første biskopen der (433-50). I Patricks biografi står det uttrykkelig at Loman var en enkel prest, men ble bispeviet for Trim av Patrick. Han var den første biskopen Patrick utnevnte i Irland. Fedelmid utrustet kirken rikelig og bega seg deretter sammen med sitt hushold til den andre siden av elven, hvor han bygde seg en bolig og etter lengre tid døde i fred.

Om Loman heter det at han skrev en biografi om sin onkel Patrick, men han døde lenge før ham. En gang før sin død reiste han sammen med en disippel på et kort besøk til sin hellige bror Broccaid (Brocadius) i Emlach (Emlagh, Imleach) i den vestlige provinsen Connacht, og deretter trakk han seg med Patricks tillatelse fra sitt bispesete og uttrykte ønske om at hans konvertitt og disippel Fortchern skulle etterfølge ham som biskop. Men denne vegret seg og erklærte seg som uegnet, og først da Loman nektet ham sin velsignelse, gikk han med på å overta denne byrden. Men biskop Fortchern styrte bispedømmet i bare tre dager etter Lomans død rundt 450, da han ga sitt embete til Cathlaid, en annen britisk pilegrim, og ble selv eremitt.

Lomans minnedag ble tidligere feilaktig angitt til 17. februar sammen med Fortchern, men det korrekte skal være 11. oktober. I irske menologier står hans navn den 17. februar sammen med seksten andre som også er gravlagt i Trim, selv om de ikke alle døde på denne datoen og heller ikke overalt ble æret på denne dagen. Disse er Patrick, Patrick av Irlands dørvokter (hostiarius), Luerchus, sønn av Cuanoch, Coelius Ochtra, tre ved navn Aedus, blant dem to sønner av Fergussius og en sønn av Guarius, biskop Cormachus av Trim, en Conanus og Cormenus, sistnevnte betegnes også som biskop, presten Lactenus, presten Ossanus, Saranus, Conallus, Colmanus, biskop Luctanus (Lactanus) og jomfruen Finsecha. I Gormans martyrologium tilføyes også Dachonna, sønn av Oranus, biskop Robneus, Midus, sønn av Facundus, og Brelachus, sønn av Fichellus. Alle disse er angitt hos bollandistene den 17. februar.

Loman nevnes to ganger av den hellige Eimhin av Rosglas (Evin), forfatter av Vita Tripartita eller Tripartite Life of St. Patrick, «Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick», og hans kilder, men ikke som biskop, mens Gormans martyrologium, skrevet på vers mellom 1166 og 1174 av Mael Muire ua Gormáin, abbed for et augustinerkloster i Knock i grevskapet Louth i provinsen Leinster, basert på Tallaght-martyrologiet, nevner ham som biskop, men opplyser ikke noe om hans bispesete. Det var en senere biskop av Trim på 600-tallet ved navn Loman, og det kan ha vært sammenblanding mellom disse to. Loman av Trim må ikke blandes sammen med Loman av Lough Gill i grevskapet Sligo, sønn av den hellige Brigida av Irlands (ca 452-525) tante Cuman.

Men det sies at det var Loman av Trim som grunnla Port Loman (Port Lomain, Port-Lommain; nå Portloman eller Portlemon) i baroniet Corkaree i grevskapet Westmeath ved vestbredden av Lough Owel. Martyrologiet fra Donegal forteller at Lomans Bachall (bispestav) var eid av Walter MacEdward i Port Loman, og dette synes å ha vært korrekt. I Portloman feires hans minnedag den 7. februar.

Det er mulig at Loman var en tidlig britisk helgen som ble trukket inn i en underordnet stilling innen Patricks kult. Dette synes å ha skyldtes dynastisk politikk innenfor kongeriket styrt av dynastiet til Cenél Lóegairi, hvor Trim var den viktigste kirken. Opp til tidlig på 700-tallet tilhørte kirken i Trim en undergren av dynastiet, men da ble deres posisjon truet av den herskende grenen. St Lommán var skytshelgen for kirken, og hans underkastelse under Patrick opptrer først på denne tiden, i en tekst inkludert i The Book of Armagh. Det ser ut til å ha vært et forsvarstiltak fra undergrenen, et forsøk på å vinne Armaghs innflytelse for å forsvare sin kontroll. Selv om manøveren mislyktes, ettersom hovedgrenen tok kontroll over Trim, er Lomans underkastelse under Patrick fortsatt til stede på 900-tallet i Patricks «tredelte» biografi. Straks dette hagiografiske våpenet var gitt til Armagh, ble det beholdt for mulig bruk.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Butler (X), Benedictines, Delaney, Bunson, Ó Riain, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints, zeno.org, ODNB, sangrial.com, askaboutireland.ie - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. oktober 1998

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49