De hellige martyrene av Campania (d. ~579)

Minnedag: 2. mars

De hellige martyrer av Campania var kristne som ble drept av langobardene rundt år 579. Det var snakk om flere hundre personer (den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevnte åtti). Deres samtidige, den hellige pave Gregor I den store (590-604), beskriver i sine «Dialoger» hvordan et stort antall kristne i Campania ble drept av langobardene fordi de nektet å være med på avgudsdyrkelse.

Langobardene var en hedensk stamme som i folkevandringstiden kom fra nord og slo seg først ned i det som nå er Østerrike og Bayern. Få år senere, midt på 500-tallet, trengte de inn i Nord-Italia og deretter videre sørover. De skal ha prøvd å tvinge en gruppe på førti kristne fanger til å spise kjøtt som var ofret til avgudsbilder, og da de nektet å etterkomme kravet, ble de alle massakrert. De forsøkte å få en annen gruppe fanger til å tilbe et geitehode, som var deres favorittavgud og som de gikk omkring og sang og bøyde kne for. Men de kristne valgte heller å dø enn å kjøpe sine liv ved å krenke Gud. De skal ha vært rundt 400 martyrer.

Disse martyrene for langobardene i Campania har en minnedag i Martyrologium Romanum den 2. mars.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Butler 1866 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. oktober 1998

av Webmaster publisert 24.10.1998, sist endret 28.12.2015 - 12:05