Den salige Louise av Omura ( -1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Louise av Omura var en japansk kvinne og dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD). Hun ble arrestert fordi hun var kristen og led martyrdøden i Omura den 8. september 1628.

Louise ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 189 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Louises minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49