De hellige Longinus, Megistus og Acestes (1. årh)

Minnedag: 2. juli

De hellige Longinus, Megistus og Acestes (Acestus) var i henhold til legenden tre soldater som førte den hellige apostelen Paulus til henrettelsen. De spurte ham om hvem den kongen var som han elsket så høyt at han døde for ham med så stor glede. Da forkynte Paulus evangeliet for dem, og de ble omvendt av ham under deres korte møte.

Forferdet over Paulus' henrettelse erklærte de seg som kristne til tilskuerne, og straks ble de halshogd etter ham. Ifølge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) skjedde det i år 67 i forfølgelsene under keiser Nero (54-68). Deres minnedag er 2. juli.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49