Den salige Lambert av Saint-Bertin ( -1125)

Minnedag: 14. april

Den salige Lambert ble fra barnsben av oppdradd i benediktinerklosteret Saint-Bertin, og ble også munk der, og senere dets 40. abbed. Han fullførte byggingen av klosterkirken og innførte den cluniasensiske reform der. Minnedag 22. juni.

av Webmaster publisert 12.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49