Den hellige Lupus av Sens (573-623)

Minnedag: 1. september

Den hellige Lupus (fr: Loup, Lou, Leu) ble født i 573 i Orléans i Frankrike. Han var sønn av en adelsmann fra Orléans, den salige Betto fra det burgundiske kongehuset, og hans hustru, den hellige Agia (Agie, Austregilde, Aia, Aye). Hans onkel på morssiden var den hellige biskop Aunacharius av Auxerre, og en annen onkel var biskop av Orléans. Dermed var en kirkelig karriere et naturlig valg for ham.

Lupus ble munk i Lérins på den lille øya Saint-Honorat utenfor Cannes før han i 609 ble biskop av Sens etter at den hellige Artemius døde. Han var en god erkebiskop, og i 614 deltok han på konsilet i Paris. Hans biografi sier at han var en ydmyk bønnens mann som utførte sine pastorale plikter med stor nidkjærhet. Han skal også ha hjulpet aktivt til med å opprettholde den offentlige orden i tider med politisk uro.

Men han ble offer for kampene mellom den verdslige og kirkelige makt på sin tid. I 613 døde kong Theoderik (Thierry) II av Burgund og Orléans (595-613), som i det siste året av sitt liv også ble konge av Austrasia. Lupus støttet da Theoderiks sønn Sigebert IIs krav på å etterfølge ham på tronen. Hans vanskeligheter begynte da Sigebert døde samme år og kong Klotar II av Neustria (584-628) innlemmet Burgund og ble frankernes enekonge. Lupusirettesatte Klotar for å ha annektert Burgund.

Da Klotars minister, hertug Farulf, marsjerte mot Sens, ble han og hans menn skremt bort da Lupus ringte med kirkeklokkene. Men Lupus unnlot å kjøpe sin egen sikkerhet av Farulf, som straks begynte å komme med falske anklager mot ham overfor kongen. I dette forsettet ble han hjulpet og oppmuntret av Medegislus, abbed i klosteret Saint-Rémi i Sens, som hadde sett seg ut bispesetet. Men han fikk ikke det han ønsket, for folket i Sens drepte ham i hans egen kirke for hans forræderi.

Likevel trodde kong Klotar på dem som baktalte Lupus, så biskopen ble sendt til Ausenne, en liten landsby ved elven nær Blangy-sur-Bresle. Han begynte straks å evangelisere blant hedningene i området, og selv guvernøren og noen medlemmer av hæren ble omvendt etter at Lupus ga en blind mann synet tilbake. Nyheter om dette nådde kong Klotar, som innså at han hadde gjort Lupus en stor urett. Etter en appell fra den hellige Winebald av Troyes [8. mai] og folket i Sens ba han biskopen om tilgivelse og kalte ham tilbake til sitt bispedømme. Lupus viste intet nag, men fortatte å lede sitt bispedømme som om ingenting var hendt.

Lupus døde i 623, angivelig i Briénon-sur-Armençon, hvor det fortsatt er en kilde som er oppkalt etter ham. Han ble i henhold til eget ønske gravlagt i basilikaen St. Kolumba i Sens. Den ble omdøpt til Ss Kolumba og Lupus, og et kloster vokste opp rundt den. Over 200 år senere, i 853, ble relikviene overført til en ny basilika som hadde blitt bygd. Hans minnedag er 1. september og hans navn står i Martyrologium Romanum. Den tidligste latinske biografien om ham, som man opprinnelig mente var fra 700-tallet, mener man nå stammer fra 800-tallet og betrakter den som upålitelig.

Han nevnes i de komplette manuskriptene til Hieronymianum og i Wandelberts martyrologium fra rundt 850, og en stund var hans kult, som er gammel, vidt utbredt og populær. Noen av de rundt tretti stedsnavnene i Frankrike som bruker navnene Loup eller Leu, referer til hans navnebror, den hellige Lupus av Troyes. Men en del, inkludert Saint-Loup-de-Naud i Seine-et-Marne og Saint-Leu-d'Esseront referer til Lupus av Sens. I en helt annen sammenheng brukte forfatteren Marcel Proust navnet på en av sine sentrale karakterer i A la recherche de temps perdu (På sporet av den tapte tid), nemlig Robert de Saint-Loup.

Lupus' erkebiskoppelige ring, en av de mange som i henhold til legendene skal ha blitt mistet i vannet og blitt funnet igjen i buken på en fisk, er bevart i skattkammeret i katedralen i Sens, sammen med en annen edelstein som angivelig skal på mirakuløst vis ha falt ned i kalken mens han feiret messe i Ordon (i dag Saint-Loup-d'Ordon).

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49