Den salige Laurentius Shizu Hakizo ( -1630)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Laurentius Shizu [Scizo, Xizo] Hakizo var en japansk legmann og augustinertertiar (Tertius Ordo Sancti Augustini - TOSA). Han ble arrestert for å ha gitt ly til augustinerpatrene og dømt til døden. Han ble halshogd i Nagasaki den 28. september 1630.

Laurentius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 197 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Laurentius' minnedag er dødsdagen 28. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49