Den hellige Leokadia av Toledo ( -~303)

Minnedag: 9. desember

Skytshelgen for Toledo

Den hellige Leokadia (Leocadia) ble født på 200-tallet i en fornem familie i Toledo i Spania. I følge den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum var hun en ivrig kristen jomfru, og da kristenforfølgelsene brøt ut under keiser Diokletian (284-305), nektet hun å avsverge sin tro. Hun ble da torturert under legaten Dacian, sannsynligvis i Toledo i år 303 eller 304. Hun ble pisket offentlig og avkledd for å ydmyke henne som en slave. Da hun tross alle lidelser ikke avsverget troen, ble hun kastet i fengsel. Hun var i fengselet da hun hørte om den hellige Eulalias martyrdød, og hun ba om at hun selv måtte bli like verdig til å dø for Kristus. Senere døde hun i fengselet av sine skader, etter tradisjonen den 9. desember 304.

Leokadia ble bisatt i Toledo, og hennes kult er kjent der fra 400-tallet, og hun er byens skytshelgen. Hun nevnes ikke av Prudentius i hans hymne om de spanske martyrene, men i svært tidlige tider var det tre gamle kirker i Toledo viet til henne. De skal etter tradisjonen ligge på stedene hvor hennes hjem, hennes fengsel og hennes begravelsessted lå. Sistnevnte ble i første halvdel av 600-tallet nevnt som møtestedet for den fjerde synoden i Toledo i 633, den femte i 636 og den sjette i 638. Lenge før det må altså Leokadia ha vært æret som martyr.

Hennes relikvier ble lenge oppbevart i den kirken kong Sisebutus bygde. Men senere, under maurernes angrep, ble relikviene flyttet, først til Oviedo, så til klosteret Saint-Ghislain ved Mons (Bergen) i Belgia. Kong Filip II brakte dem tilbake til Toledo under store æresbevisninger den 26. april 1589.

Den hellige Ildefons, som på 600-tallet var erkebiskop av Toledo, skal ha hatt en visjon eller drøm hvor Leokadia steg opp av sin grav for å takke ham, i Himmeldronningens navn, fordi han hadde skrevet avhandlingen De virginitate Sanctae Mariae («Om den hellige Marias jomfruelighet»). Leokadias kult var opplagt veletablert i hans levetid.

Hennes minnedag er dødsdagen 9. desember og hennes navn står i Martyrologium Romanum. I Flandern er hun kjent som St. Locaie. Hun avbildes med et tårn for å symbolisere at hun døde i fengsel. I 2004 feires 1700-årsjubileet for hennes død i Toledo, jubileumsåret startet på hennes minnedag den 9. desember 2003.

av Webmaster publisert 13.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49