Den hellige Lucian av Nikomedia og 47 ledsagere

Minnedag: 24. februar

Den hellige Lucian og hans 47 led martyrdøden i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia). Om denne Lucian var prest, som noen martyrologier sier, kan ikke avgjøres med sikkerhet. Sannsynligvis er han forskjellig fra den Lucian, en martyr i Campania som nevnes i ulike martyrologier den 17., 18. og 19. mars. Men det er mulig at de her nevnte diakoner, klerikere og antiokenere av begge kjønn var de som sammen med den hellige Lucian av Antiokia (d. 312) til Nikomedia ble slept og der led martyrdøden den 24. februar, slik at man her nevner Lucian sammen med hans ledsagere for andre gang. Lucians 47 ledsagere er:

De hellige Editius (Edlittius, Advitus), Peter, Felix, Orbanus, Martha, Crisconina, Caius, Florentius, Donatilla, Rogatilla, en annen Donatilla, Marcellina, Nummadus, Felianus, Nidas, Flavus, Affer, Atulinus, Sanula, Cases, Dicianus, Januarius, Diddus, Securis, Sellaris, Exuppus, Jubitana, Gemeliana (Gemellus), Julia, Fortunata, Peregrinus, Victoricus, Maxentius, Gegalus (Gegolus), en annen Lucian, Honoratus, Flavian, en annen Felix, Castus, Saturus, Felicissimus, Viktor, Maria, Januaria, Rufiniana, Fortunatus, Aurelius og Rutilus.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. oktober 2011

 

av Per Einar Odden publisert 19.10.2011, sist endret 01.10.2018 - 18:10