Den hellige Lucius av Afrika og førti ledsagere

Minnedag: 27. januar

Den hellige Lucius (Leocius) led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med førti ledsagere, hvorav vi kjenner navnene på åtte, nemlig de hellige Honoratus, Matrosus, Datius, Julian, Caelianus, Saturus, Vincentia og Victoria. Deres minnedag er 27. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. september 2013

av Per Einar Odden publisert 19.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05