Den hellige Lucia av Bellö

Minnedag: 24. september

Den hellige Lucia var en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen i Bellö sogn i nordre Småland.

Å kaste greiner, kvister og steiner var fra gammelt av måten å merke ut stedet for en mordgjerning. Kvistene og steinene dannet et såkalt offerkast. Det stedet hvor St. Staffan, Hälsinglands apostel, hadde lidd martyrdøden, og det stedet hvor den ølandske helgenen Elov var blitt tatt av dage, utgjør slike offerkast.

Enda et offerkast synes å utgjøre stedet for en helgens martyrium. I Bellö sogn i nordre Småland ligger nemlig St. Lucias kilde. Den har vært en offerkilde, og tydeligvis har man ment at den har sprunget opp der hvor en viss kvinne ved navn Lucia hadde blitt myrdet, akkurat som man har fortalt lignende kildemirakler om Sankt Erik konge, Sankta Helena av Skövde og Sankt Botvid. Dette er desto mer sannsynlig ettersom men finner at det like i nærheten av kilden ligger et stort offerkast. Gjennom å kaste greiner og småsteiner på stedet, har man villet utpeke åstedet for mordet på Lucia. For øvrig er ingenting kjent om den smålandske helgenen Lucia. (Småländska hembygdsböcker 9: Den första fornminnesinventeringen i Småland. Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter åren 1667-1690. 3, Jönköpings län.)

Den hellige Lucia har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:52