Den hellige Ludmila av Bøhmen (~860 - 921)

Minnedag: 16. september

Den hellige Ludmila ble født ca år 860 i Bøhmen (?). Hun giftet seg med Borivoy av Bøhmen, grunnleggeren av det bøhmiske dynastiet Premyslid. De lot seg begge døpe i 874 av den store misjonæren Methodios. Hun deltok svært aktivt i forsøket på å kristne landet, men det var et vanskelig arbeid. Hun ble et forbilde i omsorgen for de fattige.

Ludmila hadde stor innflytelse over sin eldste sønnesønn Venceslas, som hun oppdro som kristen. Til hjelp i oppdragelsen hadde hun sin kapellan Paul, som hadde vært en personlig disippel av Methodios og hadde døpt Venceslas.

Ludmilas og Borivoys sønn, hertug Wratislaw, styrte Bøhmen fra 915, men han døde ca år 920 i et slag mot madjarene, og Venceslas' mor Drahomira overtok regjeringen. Hun hadde hedenske sympatier, selv om hun nominelt var kristen, og kirker ble revet ned og prester fordrevet. Ludmila så med gru på denne utviklingen, etter at hun og mannen hadde innført kristendommen under så mange vanskeligheter. Hun viste Venceslas nødvendigheten av å overta styret i egne hender.

Nå vakte Ludmilas religiøse og politiske innflytelse på sønnesønnen vrede hos et halvhedensk selskap blant adelen, og to adelsmenn dro til Ludmilas slott i Tetin. De het Tunna og Gommon, gamle svenske navn, sannsynligvis var de "diplomater" fra det svensk-russiske riket i Novgorod. I Tetin kvalte de Ludmila med hennes eget slør den 15. september 921 for at Venceslas, nå uten hennes støtte, ikke skulle overta makten. Det er blitt sagt at Drahomira sto bak udåden, men dette regnes nå som lite trolig. Det sies at hun ble advart, men nektet å flykte. I stedet mottok hun kommunionen og ventet på døden.

Folket begynte straks å ære sin "folkekjære", som navnet Ludmila betyr, som martyr og helgen. For at undrene som skjedde ved hennes grav skulle tilskrives noen andre, fikk Drahomira bygd et kapell viet til den hellige Mikael over graven. Etter folkelig misnøye avsatte Venceslas moren og overtok selv makten i 922. Han overførte straks sin farmors jordiske rester til Praha. De befinner seg nå i Ludmila-kapellet i kirken St. Georg på slottet i Praha.

Venceslaus selv ble drept av sin yngre bror i 929. Han er nå Bøhmens og Tsjekkias skytshelgen. Selv om den unge hertugen og hans bestemor bare indirekte døde på grunn av sin religion, ble de straks hyllet som martyrer.

Hennes minnedag er 16. september. Hun fremstilles med tau eller tørkle om halsen, som viser til hennes død.

av Webmaster publisert 27.01.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52