Den salige Lukas av Roucy (1100-t)

Minnedag: 6. januar

Den salige Lukas Bartolomeus (Lucas; fr: Luc) ble født en gang på 1000-tallet i Roucy i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Hans søster var den salige Irmengard, som giftet seg med grev Guntarius (fr: Gauthier, Gantier; ty: Günther) av Jumigny i departementet Aisne.

Lukas ble prest og dekanus i Laon, men rundt 1114-16 forlot han denne verdens tomme gleder og trakk seg tilbake til Cuissy i Cuissy-et-Geny nær Laon i departementet Aisne sammen med noen få disipler. Hans svoger, grev Guntarius, grunnla et kloster for dem der. I 1122 sluttet kommuniteten seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Ordenen var grunnlagt i 1120 av Norbert. Kommuniteten i Cuissy ble i 1124 hevet til status av et abbedi med Lukas som den første abbeden. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Etter at grev Guntarius var død, bestemte hans enke Irmengard seg for å gå i Herrens tjeneste. Hun grunnla et kvinnekloster i Cuissy slik at klosteret ble et dobbeltkloster med både kanniker og kanonisser.

Lukas døde i et ukjent år. Han æres som salig av premonstratenserne og hennes minnedag er 6. januar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52