Den hellige Lupus av Soissons (d. ~535)

Minnedag: 19. oktober

Den hellige Lupus (fr: Loup) ble født en gang på 400-tallet i Gallia. Han var sønn av en bror av de hellige biskopene Remigius av Reims (Saint-Remi) (ca 436-533) og Principius av Soissons (ca 420-ca 505). Lupus fikk sin utdannelse ved onkelens katedralskole i Reims. Da hans andre onkel Principius døde i 505, ble Lupus valgt til hans etterfølger og ble den trettende biskop av Soissons (Suessiones). Han ble bispeviet av onkelen Remigius, som noen kilder kaller hans far.

Lupus gikk i sine onklers fotspor og styrte sin kirke med stor klokskap. Den første kristne frankerkongen, Klodvig I (466-511), som var blitt døpt av Remigius, innkalte etter råd fra biskopene Remigius av Reims og Melaine av Rennes i 511 et konsil i Orléans, som var det første avholdt i denne byen. Der deltok Lupus sammen med fem metropolitter og 25 biskoper. Konsilet vedtok 31 kanoner, blant annet vedrørende rett til asyl, de svakes siste tilholdssted mot de sterke og de uskyldes mot kriminalitet. Andre vedtak gjaldt biskopenes makt, klostrenes kanoniske underordning under bispedømmets biskop og forvaltningen av Kirkens eiendommer.

Tilbake i sitt bispedømme satte Lupus seg fore å implementere vedtakene fra konsilet i Orléans. I Bazoches ombygde og utvidet han den basilikaen som var reist over graven til de hellige Rufinus og Valerius. Deretter kalte han til denne nye kirken 72 klerikere under sin ledelse, som høytidelig feiret officiet. Antallet var til minne om Kristi syttito disipler. Dette kapittelet skulle eksistere i mer enn 400 år etter hans død.

Etter at biskop Remigius av Reims døde i 535, var nevøen Lupus eksekutør for hans siste vilje, og kirken av Soissons kom i besittelse av renter på ti gullmynter (sous) og landet i Sablonnières nær Coulommiers i det nåværende departementet Seine et Marne i regionen Île-de-France.

Etter å ha sittet på bispestolen i Soissons i 35 år, døde Lupus rundt år 540. Han ble gravlagt ved siden av onkelen Principius i det lille kapellet St. Tekla (Sainte-Thècle). På 800-tallet ble hans levninger overført til katedralen i Soissons, hvor de ble bevart og æret til 1500-tallet, da kalvinistene kastet dem til flammene i 1568.

Lupus’ minnedag er 19. oktober. Etter tilbakevendingen til den romerske liturgien markeres han i kalenderen den 22. oktober, men 1. juni nevnes også, som minnes en skrinleggelse i Soissons.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 13.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04