Den hellige Lasarus maleren (Zographos) ( -~867)

Minnedag: 23. februar

Den hellige Lasarus var munk i Konstantinopel, en dyktig maler som under Theofilus (829-842), en av ikonoklast-keiserne, gjorde sitt beste for å reparere de ikoner som heretikerne hadde skadet. Av den grunn ble han underkastet de grusomste pinsler på keiserens ordre. Senere ble han rehabilitert, og sendt som ambassadør til Roma. Minnedag 23. februar.

av Webmaster publisert 10.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52