Den hellige Meriadoc II av Vannes ( -1302)

Minnedag: 7. juni

Den hellige Meriadoc ble født i Bretagne i Frankrike. Han ble presteviet og trakk seg tilbake til ødemarken for å leve som eremitt. Men han ble tvunget til å forlate sin eneboerhytte da presteskapet valgte ham til biskop av Vannes i Bretagne fordi han var så populær og hadde ry for hellighet. Han var viden kjent for sin nestekjærlighet mot de fattige.

Han døde i 1302. Hans minnedag er 7. juni - en dag han deler med en forgjenger og navnebror, den hellige Meriadoc I, som var regionalbiskop på 400- eller 500-tallet og som står på den offisielle listen over biskoper av Vannes.

av Webmaster publisert 01.11.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52