Den hellige Mabenna ferch Brychan (~474-550)

Minnedag: 18. november

Den hellige Mabenna, glassmaleri i St Mabyn Church i CornwallSkytshelgen for St Mabyn i Cornwall

Den hellige Mabenna (Mabena; wal: Mabyn; eng: Mabon) levde på 400- og 500-tallet i Wales og i Cornwall i Sør-England. I sin Pedigree of Brychan’s Children sier David Nash Ford at hun levde fra ca 474 til 550. Lokal kornisk tradisjon sier at hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Mabenna nevnes ikke i de walisiske listene over Brychans barn, men hun navngis av John Leland og William av Worcester. Den eldste kjente kilden som nevner henne, er den korniske biografien på latin fra 1100-tallet om den hellige Nectan. Hun opptrer i den tilføyde listen over kong Brychans barn, som inkluderer Nectan selv og mange andre helgener. Det finnes flere senere middelalderske referanser til henne og hennes kirke, men de gir lite informasjon om henne, og to kilder beskriver henne til og med som en mann.

Mange av Brychans store familie ble «helgener», det vil si hengivne misjonærer, eremitter og asketer, de krysset Severn Sea til det nordøstre Cornwall og til og med til Bretagne da de ble utvist fra Brecknockshire av inntrengere fra nord. Mabenna var en av dem som dro til Cornwall, og der er landsbyen St Mabyn (korn: Sen Mabon), fem kilometer øst for Wadebridge, oppkalt etter henne. Den lokale sognekirken St Mabyn er viet til henne, men det er også den eneste. Uansett viste hennes forbindelse med Brychans familie slik det fremgår av Nectans biografi, seg sterk i kornisk tradisjon, og åpenbart overlevde den minst til 1500-tallet.

Selv bygde hun seg en liten celle utenfor landsbyen, trolig en halv kilometer nord for den i Treveglos (Tref-Eglwys; Paul’s Ground), hvor det finnes en hellig kilde. Hun assosieres med den hellige Teilo, men ikke noe bestemt kan hevdes med sikkerhet om dem. Hun døde en 18. november rundt 550 og ble gravlagt i sognekirken. et kredensbord som er bevart i St Mabyn, kan opprinnelig panel på et gravmæle bygd til Mabennas ære.

Hun avbildes på et glassmaleri fra 1523 eller 1528 i kirken i den nærliggende landsbyen St. Neot i Cornwall. Dette vinduet kalles The Wives’ Window, og Mabenna avbildes med krone og med palme i en hånd og en bok i den andre. Bisperegistre fra 1200-tallet beskriver hennes kirke som Sancte Mabene, med The Feet of Fines fra 1234 referer til Sancto Malbano, en mannlig helgen. Stedsnavnet Ruabon i Clwyd i Wales udødeliggjør minnet om en annen helgen av lignende navn.

Historikeren Nicholas Roscarrock fra Cornwall, som i 1590 skrev The Lives of the Cornish Saints, hvor han gjorde mye bruk av informasjon fra tidligere manuskripter, forteller at han hørte fra mennesker som levde på den tiden St Mabyn Church ble ombygd rundt år 1500, at på den tiden ble det sunget en «sang eller hymne» til Mabenna som korresponderte sterkt med listen i biografien. Hymnen roste dydene til henne og hennes 23 søsken. Nicolas Roscarrock nevner to søsken, de hellige Endelient og Minver (Mwynen).

Hennes minnedag er dødsdagen 18. november ifølge Nicholas Roscarrock. En annen dag som nevnes, er 21. september. Landsbymarkedet i St Mabyn ble holdt rundt 15. februar.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, Baring-Gould (6), CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, earlybritishkingdoms.com, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. mars 2013

 

av Per Einar Odden publisert 22.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03