De hellige Melasippus, Antonius og Carina av Ancyra ( -360)

Minnedag: 7. november

Den hellige Antonius (eller Antoninus) var sønn av Melasippus og Carina. Alle tre led martyrdøden i Ancyra (nå Ankara) i 360 under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63). Foreldrene døde under tortur mens gutten så på, uten at det fikk ham til å avsverge Kristus. Da ble han halshogd. Deres minnedag er 7. november.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52