Den hellige Machar av Aberdeen (500-t)

Minnedag: 12. november

Den hellige Machar (Mochumma, Mochumna, lat: Macharius) ble født på 400/500-tallet i Irland og ble døpt av den hellige Colman. Han kom til Skottland sammen med den hellige Kolumba og var hans disippel på Iona. Senere ble han sendt sammen med tolv disipler for å evangelisere Mull og senere konvertere pikterne rundt Aberdeen. Han skal ha grunnlagt sitt bispesete i Gamle Aberdeen, og han regnes (anakronistisk) som Aberdeens første biskop. Vannet fra hans kilde ble på et tidspunkt brukt til dåp i katedralen i Aberdeen. Hans legende i Aberdeen-breviaret gjør ham til «erkebiskop av Tours», utnevnt av den hellige pave Gregor I den Store (590-604) for de siste få årene av sitt liv. Denne historien har ingen troverdighet.

Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 12. november. Den feires fortsatt i bispedømmet Aberdeen. Noen få dedikasjoner finnes i området rundt Aberdeen, og i byen er to sogn viet til ham. Det lille vi vet om ham, stammer fra Aberdeen-breviaret. Det finnes en metrisk biografi fra 1300-tallet i universitetsbiblioteket i Cambridge.

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52