Den salige Maria Gargani (1892-1973)

Minnedag: 24. mai

Den salige Maria Gargani ble født om kvelden den 23. desember 1892 i Morra Irpina (fra 1934: Morra De Sanctis) i provinsen Avellino i regionen Campania i det daværende kongeriket Italia. Hun var den yngste av de åtte barna av Rocco Gargani og Angiolina De Paola, en respektabel og innflytelsesrik lokal familie. Sin første utdannelse fikk Maria i familien, hvor hennes far og søstre allerede var lærere. Hennes fromme far underviste barna i katekismen, og det var takket være ham at hennes tro vokste med tiden. Han fikk henne som de andre barna til lære de daglige bønnene og katekismen til den hellige pave Pius X (1903-14), som var utbredt i disse årene. Fra hennes selvbiografi vet vi at hun mottok sin første kommunion uten foreldrenes viten, da hun sammen med de andre jentene kommuniserte under en misjon i Morra Irpina. Hun fikk sin første formelle utdannelse i hjembyen før hun fullførte den i Avellino, hvor hun bodde hos en onkel. Hun tok sin mastergrad i 1913, noe som tillot henne å begynne å arbeide som lærer.

Etter å ha bestått den statlige eksamenen begynte hun senere samme år som lærer i San Marco la Catola i provinsen Foggia i regionen Puglia. Der arbeidet hun fra 1913 til 1928 og bodde hos sin gifte søster Antonietta. Det var også der hun først møtte patrene Benedetto da San Marco in Lamis, provinsial for kapusinerne, og Agostino Daniele da San Marco in Lamis. De ble begge hennes åndelige veiledere mens hun avklarte sitt kall, som manifesterte seg i 1914. Hun skrev i sin dagbok at hun mens hun overveide sitt kall til å følge Gud, gråt på grunn av oppgavens alvor. Hun viet sitt liv til et apostolat innen undervisning, spesielt på dårlig stilte steder uten religiøs, kulturell og sosial hjelp, og dette vakte beundring fra de lokale sogneprestene. Ikke lenge etter dette begynte hun å undervise barn i katekismen samtidig som hun også forberedte dem for mottakelsen av deres første hellige kommunion. Hun kjøpte til og med et apparat for å projisere bilder for bedre å kunne forklare dem om Jesu liv.

Maria var en åndelig vulkan og elsket og ønsket alle velkommen, og hun hadde et godt ord til alle, noe som ble godt mottatt. Hennes dag var full av forpliktelser: klokken seks om morgenen dro hun til kapusinerklosteret for messe, fra åtte til tolv var hun på skolen, om ettermiddagen etter skolen ga hun katekeseundervisning til barna, deretter besøkte hun Jesus i Det hellige sakrament, og om kvelden dro hun til landsbyens familier hvor det behøvdes et trøstens ord, først og fremst på grunn av tap av kjære under krigen.

I San Marco la Catola ble hun en del av Mistica Betania, en gruppe av konsekrerte sjeler som i kapusinernes kloster strebet etter perfeksjon under veiledning av p. Agostino av San Marco in Lamis, som på den tiden også var åndelig veileder for den unge kapusinerpateren og senere helgenen (2002) Padre Pio av Pietrelcina (1887-1968), som var blitt presteviet den 10. august 1910, 23 år gammel. I 1915 ble hennes åndelige veileder p. Agostino innkalt til tjeneste i Første verdenskrig som kapellan, men før han dro i krigen, ønsket han å overdra oppgaven med hennes åndelige veiledning til Padre Pio. Han ga henne beskjed om å skrive til ham. Hun etablerte den første kontakten med Padre Pio per brev i begynnelsen av august 1916, noe som var starten på et langt vennskap og en korrespondanse som varte i 52 år frem til helgenens død i 1968. Det første brevet han skrev til henne, var datert den 26. august 1916. Padre Pio ble for henne både en åndelig veileder og en kilde for moralsk støtte, samt en effektiv og uerstattelig rådgiver. Helgenen skrev totalt 67 brev til henne i denne perioden. De to møttes for første gang ansikt til ansikt i kapusinerklosteret i San Marco la Catola i midten av april 1918, som hun noterte i sin dagbok.

Padre Pio frarådet henne først å tre inn i en religiøs orden for å oppfylle sitt ønske om et konsekrert liv og ba henne om å vente for bedre å kunne avklare Guds vilje for henne. Hun var usikker på om hun skulle tre inn i instituttet Ancelle del Sacro Cuore («Tjenerinner av Det hellige hjerte»), som p. Agostino anbefalte, eller instituttet Birgittinerne (Istituto delle Brigidine), fra 1942 den gjenfødte Birgittinerordenen «Vår Frelsers Orden» (Ordo Sanctissimi Salvatoris – OSsS), som ble anbefalt av den andre kapusineren hun samarbeidet med, p. Benedetto. Dette valget ble først også støttet av Padre Pio.

Maria med tre barn i Volturara Appula (1939)I 1928 flyttet Maria Gargani til Volturara Appula i provinsen Foggia, hvor hun underviste frem til 1945. Der utvidet hun sin apostoliske aktivitet på alle måter. Hun ble først med i Katolsk Aksjon, og senere trådte hun inn i fransiskanernes tredjeorden etter å ha oppdaget den hellige Frans av Assisi. Fransiskanernes tredjeorden var opprinnelig kjent som Botsbrødre og -søstre, men fikk senere navnet fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus – TOF eller Tertius Ordo Secularis Franciscalis – TOSF). I 1976 ble navnet endret til «Den sekulære fransiskanerordenen» (Ordo Franciscanus Sæcularis – OFS), og ordenen er approbert og anerkjent av Den hellige stol under dette offisielle navnet. For henne representerte Frans en kjærlighet som tjente som en innflytelse på hennes religiøse overbevisninger.

Læreren Gargani gikk hver dag til den unge Rosinella, som var rammet av lammelse og forlatt. Maria tok fysisk vare på henne, men hun trøstet henne også og konverterte henne med vennskap og kjærlighet. Hun verdsatte også hennes fysiske muligheter og lærte henne hvordan man lagde papirblomster, som var sterkt etterspurt som bryllupsdekorasjoner, og jenta ble en slik ekspert at hun begynte å lage og selge dem. Med dette salget var hun bedre i stand til å ta seg av enda alvorligere familieproblemer. Det selv å kunne tjene til sitt livsopphold ga Rosinella verdigheten tilbake, og huset ble deretter preget av bønn og ikke lenger av fortvilelse.

Maria organiserte også «Foreningen av Det hellige hjerte» (Opera del Sacro Cuore) for fattige kall på seminaret i Lucera, hele tiden med veiledning og rådgivning av Padre Pio. Med dette vekket hun biskopen av Luceras takknemlighet for hennes initiativ, og han ba henne om å utvide apostolatet til de andre områdene i bispedømmet. Men nå var tiden inne. Maria betrodde Padre Pio sin intensjon om å etablere et nytt institutt for søstre som kunne operere i disse byene uten en prest, eller der hvor prestens arbeid var utilstrekkelig. Og nå lyttet Padre Pio til henne og godkjente prosjektet som Guds vilje.

I 1934 fikk Maria Gargani tillatelse fra biskopen av Lucera (1920-41), Giuseppe Di Girolamo (1872-1944), til å samle en gruppe ledsagere i det tidligere klosteret Santa Maria della Sanità i Volturara Appula i provinsen Foggia, og dette ble fundamentet for den kongregasjonen som hun etablerte ikke lenge etter. Den 11. februar 1936 undertegnet biskop Di Girolamo dekretet som etablerte det «fromme selskapet» (Pia Società) Suore Apostole del Cuore Eucaristico di Gesù. En måned senere, den 21. april, installerte biskop Di Girolamo personlig den nye kommuniteten i helligdommen for Madonna della Sanità, og dette regnes som kongregasjonens grunnleggelsesdag.

Mellom 1936 og 1944 definerte Maria grunnleggelsens formål som sogneapostolat, katekeseundervisning, utbredelse av en god presse, etablering av barnehager for barn og yrkesskoler for jenter etter grunnskolen. Kallene blomstret i rikt monn, og derfor hjalp biskop Di Girolamo i 1938 Maria med å åpne et annet hus i nærliggende San Marco La Catola. I 1945 flyttet Maria etter avtale med og samtykke fra biskopen av Lucera og erkebiskopen av Napoli kongregasjonens moderhus fra Volturara Appula til Napoli, for ytterligere å fremme kall. Den 18. april 1945 avla Maria Gargani sine første løfter sammen med andre ledsagere. Hun tok ordensnavnet Maria Crocifissa del Divino Amore («Maria Crocifissa av den guddommelig kjærlighet»), og fra 1946 til sin pensjonering underviste hun i Napoli.

Det fromme selskapet «Apostelsøstre av Jesu Hellige Hjerte» (Suore Apostole del Sacro Cuore – SASC) ble opprettet i 1946 i Napoli. Hennes kongregasjon fikk den 2. juni 1956 bispedømmelig godkjennelse av erkebiskopen av Napoli (1952-57), kardinal Marcello Mimmi (1882-1961), og hans dekret forvandlet den «fromme foreningen» til en ekte religiøs kongregasjon av bispedømmelig rett. Mor Maria avla sine evige løfter en måned senere, den 22. juli. Den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) ga kongregasjonen full pavelig godkjennelse den 12. mars 1963, ikke lenge før sin død den 3. juni. Deretter fulgte en rekke andre grunnleggelser i Campania, Puglia, Molise, Lazio, Sicilia og til slutt i Øvre Volta i Afrika, fra 1984 Burkina Faso, og i Tsjad.

Med flyttingen til Napoli ble det stadig vanskeligere for Mor Maria å dra til Padre Pio i San Giovanni Rotondo, som ligger på den andre siden av Italia, ved Adriaterhavskysten. Dessuten hadde den voksende mengden pilegrimer som strømmet til San Giovanni Rotondo, fratatt Padre Pio den tid og ro som var nødvendig for å følge sine åndelige barn. Men Forsynet sørget for at Maria den 21. juli 1951 i Rosenkransbasilikaen (Santuario della Beata Vergine del Rosario) i Pompeii møtte den unge og nidkjære umbriske presten Antonio Fanucci, som var åndelig veileder ved seminaret i Gubbio. Han ble hennes nye åndelige veileder helt frem til hennes død.

Søstrene husker fortsatt sin grunnlegger fra hennes siste år på sitt vanlige sted i kapellet, hvor hun knelte med rett rygg, vanligvis med blikket på tabernaklet i dyp kontemplasjon. Maria døde den 23. mai 1973 i sitt enkle rom i kongregasjonens moderhus i Via Nuova San Rocco di Capodimonte nr 12 i Napoli i Campania i Sør-Italia, åtti år gammel. Hun ble først gravlagt på kirkegården Poggioreale i Napoli, men hennes levninger ble senere ekshumert og den 17. mai 1992 flyttet til kongregasjonens moderhus i Napoli, like ved basilikaen for Madonna del Buon Consiglio i Capodimonte.

I 1985 lanserte kongregasjonens generalsuperior, Mor Laura De Biase, tanken om en prosess for helligkåring av Mor Maria, og hun ga sr. Giuditta Esselen Jurand mandat til å koordinere de planlagte aktivitetene. I 1986 startet p. Antonio Ricciardi OFMConv prosessen for å skaffe tillatelse fra bispekonferansen i Campania og Den hellige stol. Den første tillatelsen kom den 6. september samme år. Hennes saligkåringsprosess ble offisielt åpnet den 31. mai 1988 ved at Helligkåringskongregasjonen utstedte det offisielle dekretet nihil obstat («intet hindrer») (nihil obstat ad introductionem Causæ ex parte Sanctæ Sedis), noe som ga henne tittelen «Guds tjenerinne» (Serva Dei).

Den 2. januar 1989 begynt utspørringen av vitner. Den 12. mai 1990 utstedte det regionale kirkelige tribunalet for helligkåringer i Campania et edikt som ba alle som hadde skrifter som med sikkerhet kunne tilskrives Guds tjenerinne, om å presentere dem for dette tribunalet. Den 27. mai 1991 åpnet bispedømmet Lucera-Troia en prosess for høring av vitner bosatt i San Marco og La Catola og Volturara Appula i provinsen Foggia, hvor Maria underviste fra 1913 til 1946. Prosessen ble avsluttet den 5. september samme år i sognekirken i Volturara Appula. Informativprosessen på bispedømmenivå ble åpnet av erkebiskopen av Napoli (1987-2006), kardinal Michele Giordano (1930-2010), den 12. september 1988 og avsluttet den 16. mai 2002 i nærvær av kardinal Giordano og biskopene fra hennes hjembispedømme og de bispedømmene hvor hun hadde virket.

Helligkåringskongregasjonen anerkjente gyldigheten av informativprosessen ved et dekret den 21. mars 2003. Sakens Positio ble oversendt til Vatikanet i 2013. Den 7. juli 2017 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Frans og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 26. januar 2018 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn, noe som åpnet veien for en snarlig saligkåring.

Miraklet skjedde med Michelina Formichella, født den 28. oktober 1928 i Torrecuso i provinsen Benevento i regionen Campania i Sør-Italia, som hadde en ondartet svulst i pylorus, ringmuskelen mellom magesekkens nedre del og tolvfingertarmen. Da legene opererte henne i 1975, fant de henne full av metastaser, og de bestemte de seg for ikke å fortsette operasjonen. Etter deres mening var det ingenting igjen å gjøre. Men etter at hun hadde bedt om Mor Maria Garganis førbønn, forsvant alle symptomer, noe vitenskapen og medisinen ikke kunne forklare. Prosessen i erkebispedømmet Benevento som undersøkte dette angivelige mirakelet, ble åpnet den 16. juli 1996 og avsluttet den 7. april 1997 i kirken Santissima Annunziata i Torrecuso. Gyldigheten av prosessen ble anerkjent av Vatikanet den 28. oktober 2011. Formichella levde i enda førti år før hun døde av et hjerteattakk i 2015.

Maria Gargani ble saligkåret den 2. juni 2018 i katedralen Santa Maria Assunta i Napoli. Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. To andre kardinaler koncelebrerte ved saligkåringsmessen, nemlig Napolis erkebiskop, kardinal Crescenzio Sepe, og kardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo, erkebiskop av Ouagadougou i Burkina Faso.

Hennes minnedag ble av paven fastsatt til 24. mai, dagen etter hennes dødsdag. Hun ble den første åndelige datter av Padre Pio som har blitt saligkåret. Det skjedde nøyaktig hundre år etter hennes første møte med Padre Pio, som fant sted våren 1918 i San Marco la Catola.

Kilder: santiebeati.it, en.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, sascmg.it, lastampa.it, fr.zenit.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. juni 2018

av Per Einar Odden publisert 03.06.2018, sist endret 03.06.2018 - 12:40