De salige Magnovarad-martyrene (d. 1526)

Minnedag: 29. august

Klosteret Magnovarad ble grunnlagt i 1130-31 i Nagyvárad (ty: Grosswardein; rom: Oradea Mare) i Transilvania (ung: Erdély; ty: Siebenbürgen), som da tilhørte Ungarn, men som siden 1918 har vært i Romania. Det var et kloster for premonstratensere (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Men i slaget ved Mohács i Ungarn den 29. august 1526 falt kong Ludvig II av Ungarn og Bøhmen (1516-26) i et bakhold, og hæren til det osmanske imperiet under sultan Suleiman I den store (1520-66) massakrerte de ungarske troppene, og kong Ludvig ble også drept i blodbadet. Slaget førte til at Ungarn gikk i oppløsning og ble delt mellom osmanerne, de østerrikske Habsburgerne og de transilvanske fyrstene.

De seierrike tyrkerne erobret også den egentlige fremragende befestede bastionen Varad. De jevnet klosteret Magnovarad med jorden, og av hat mot katolikkene drepte de alle kannikene med sverd og kastet dem i elven Sebes-Körös (rom: Crisul Repede).

Disse martyrene æres som salige av premonstratenserne med minnedag 29. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52