Den hellige Maharsapor av Persia og to ledsagere (d. ~424)

Minnedag: 10. oktober

De hellige Nerses og Sabutaka

Den hellige Maharsapor (Sapor, Mihršabor, Mahanes) ble født på 300-tallet i Persia. Han tilhørte en adelsfamilie og ble oppdratt som kristen. På den tiden ble landet regjert av kong Yazdigerd I (Yezdigerd, Jezdegerd, Isdegerd, Isdegerdes) (399-420), sønn av kong Shapur III (Sapor). I begynnelsen tolererte Yazdigerd kristendommen i sitt maktområde, men i 420 fikk freden en brå slutt.

Det skyldtes en hellig, men overivrig biskop ved navn Abdas av Susa. I 420 var han ubetenksom nok til å brenne ned persernes store helligdom «Ildens Tempel», som var et tempel for mazdaismen, den gamle persiske religionen etter Zarathustras lære. Kong Yazdigerd ble rasende og truet med å ødelegge alle kristne kirker dersom biskopen ikke ville gjenoppbygge tempelet. Da Abdias nektet, lot kongen kirkene ødelegges og Abdias drepes. En omfattende kristenforfølgelse begynte, og den varte i førti år. Kong Yazdigerd døde like etter, senere i 420, men hans sønn og etterfølger Bahram V (420-39), lot forfølgelsene fortsette med uforminsket kraft. Kristne ble utsatt for den mest grusomme tortur.

Maharsapor var en av de første som ble arrestert sammen med sine ledsagere Nerses (Narses, Parses) og Sabutaka (Sabutaca, Sabutake). De ble torturert, og deretter ble Nerses og Sabutaka henrettet på ordre av dommeren Hormisdavarus, en tidligere slave, men likevel simplere ved sine manerer enn ved sin fødsel. Men Maharsapor var ikke så «heldig» som sine ledsagere. Flere ganger ble han forhørt og torturert, og etter tre år i fengsel under fryktelige forhold og uten lys, ble han forhørt av dommeren på nytt. Hver gang han ble torturert, fikk han sjansen til å vinne friheten ved å fornekte sin tro. Men hver gang fant dommeren at Maharsapor var like bestemt i å bekjenne Kristus og argumentere for sannheten i den kristne religion.

Han ble da dømt til å kastes i en cisterne for å dø av sult. Tre dager etter ble han funnet død, i bedende positur, omgitt av lys. Dette var rundt 424, i kong Bahram Vs regjeringstid. Hans minnedag er dødsdagen 10. oktober, men flere kilder har 27. november.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (X), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Butler 1866, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. oktober 1999

av Webmaster publisert 11.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52