Den hellige Maimbod av Domnipetra ( -~880)

Minnedag: 23. januar

Den hellige Maimbod (Mainboeuf; lat: Maimbodus) var en irsk misjonær som reiste til kontinentet «på vandring for Kristi kjærlighets skyld» (peregrinatio pro Dei amore). Horder av disse munkene strømmet inn i det som nå er Frankrike og videre ut over kontinentet i stadig stigende antall, hovedsakelig i kjølvannet av den hellige Kolumban, for å bli den viktigste religiøse og kulturelle innflytelsen i det fremtidige karolingiske imperiet. Deres fremste formål var mer av asketisk enn misjonerende art: de søkte bot ved å følge Abrahams kall til å forlate hjemlandet. Det synes som om det alltid har hatt en spesiell appell for det irske folk å gi avkall på det som er kjærest for dem. Vandremisjonærene grunnla etter hvert klostre og ble forkynnere.

Legenden forteller at Maimbod vandret rundt som pilegrim til mange helgengraver, og mens han gikk, spredte han troen i Nord-Italia og i Gallia. I Burgund viste en adelsmann ham gjestfrihet og prøvde uten hell å presse ham til å slå seg ned der. Da Maimbod reiste videre, ga adelsmannen ham et par hansker som en påminnelse om å be for ham.

Han ba i kirken Domnipetra ved Kaltenbrunn i Alsace, tretten kilometer fra Besançon, da noen hedenske røvere angrep ham og drepte ham fordi de trodde han hadde penger siden han bar hansker. Dette var den 23. januar rundt 880. En annen variant av historien forteller at han ble drept av en gruppe hedninger da han forsøkte å omvende dem.

Da mirakler begynte å skje ved Maimbods grav i Domnipetra, ba grev Aszo av Monteliard den blinde erkebiskop Berengar av Besançon om å få noen av den helliges relikvier som gave. Berengar delegerte translasjonen av relikviene til et kapell i Montbéliard til sin koadjutor, biskop Stefan. Under seremonien fikk Berengar på mirakuløst vis synet tilbake og innførte en fest til ære for Maimbod. Hans relikvier ble ødelagt under religionskrigene på 1500-tallet.

Maimbod ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 24. november 1900 (gruppen «Niketius av Besançon og hans 10 ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 23. januar. Den feires i bispedømmet Besançon.

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52