Den hellige Marcellus Akimetes ( -~485)

Minnedag: 29. desember

Den hellige Akimetes (= «hviler ikke») var den mest fremtredende av den gruppe munker i Østen som levde etter regelen at tidebønnene aldri skulle forstumme, men synges på omgang hele døgnet. Marcellus var den tredje abbed i deres kloster i Konstantinopel, og under hans ledelse ble munkene flere og fikk større åndelig innflytelse. Han var en viktig person på sin tid, og deltok på konsilet i Kalkedon. Minnedag 29. desember.

av Webmaster publisert 15.12.1997, sist endret 07.10.2018 - 05:34