Den hellige Malakias av Armagh (~1094-1148)

Minnedag: 3. november

Skytshelgen for Irland

Den hellige Malakias O'More tok sitt navn etter den siste profet i Det gamle testamentet; hans egentlige navn var Maol Maedoc ua Morgain. Han ble født ca år 1094 i Armagh i Nord-Irland som sønn av lektoren på klosterskolen der, Mughron ua Morgain. Som ung ble han elev hos munken Imar, som hjalp den hellige erkebiskop Cellach (Celsus) av Armagh med å gjennomføre de gregorianske reformene i bispedømmet. Som 20-åring ble han munk under Imar, som nå var blitt abbed, og han ble presteviet i år 1119 av erkebiskop Cellach. Kort tid etter, da Cellach okkuperte Dublin, styrte Malakias bispedømmet Armagh som hans vikar. Hans politikk var basert på synoden i Rath Bresaill i 1111, og gikk ut på å insistere på kirkeretten som normen for styret, å gjenetablere ekteskapet som en stabil, legal kontrakt, å fornye praksisen for skriftemål og konfirmasjon og å innføre romerske hymner og seremonier i liturgien. Alt dette hadde tidligere blitt forsømt på grunn av sær-irske tradisjoner og gjentatte vikingangrep. I 1121 studerte Malakias det gregorianske reformprogrammet mer fullstendig og klostervesenet som en integrert del av det under erkebiskop Malchus av Cashel, som tidligere hadde vært munk i Winchester.

I 1123 fikk han av sin onkel det berømte, men forlatte klosteret i Bangor i grevskapet Down i Nord-Irland. Han påtok seg oppgaven å revitalisere det, men avslo det meste av dets land og skatteinntekter. Han restaurerte det ved hjelp av ti munker fra Armagh og bygde en kirke av tre. Året etter ble han også utnevnt til biskop av det forsømte bispedømmet Connor (og Down), men han fortsatte å bo i Bangor. Han gikk løs på begge oppgavene med stor energi, men hans største problem var en alvorlig mangel på prester, forsømmelse av sakramentene, avvisning av kirkeretten til fordel for irske skikker og mangel på betaling av tiende. I tre år arbeidet han for å omforme bispedømmet, men ble i 1127 drevet ut av en lokal høvding. Han dro da for å grunnlegge det klostret som ble kalt Ibracense, kanskje Inveragh i Lismore eller heller Ballinskelligs i grevskapet Kerry i sørvest, som ble senteret for en av hans viktigste bedrifter, innføringen av Augustinerkorherrene i mange deler av Irland. Deres blanding av pastoralt arbeid og utdannelse i kommuniteter sørget for en påkrevet regulert livsmåte. Etter hvert hadde de hus i mange katedralbyer.

Da den store reformator erkebiskop Cellach døde i 1129, hadde han ikke utnevnt en slektning til sin etterfølger, men Malakias. Det ble straks heftig opposisjon mot dette, særlig fra Cellachs klan, hvor både klosteret og kirken i Armagh hadde vært arvelig i generasjoner. Støttet av den lokale høvdingen satte klanen opp sin egen kandidat, Muirchertach. For å unngå blodsutgytelse gjorde Malakias i tre år ikke noe forsøk på å overta sitt sete. Men da overvant den pavelige legaten, Gilbert av Limerick, hans motvillighet. I en tid utøvde Malakias jurisdiksjon i deler av sitt bispedømme, men ikke over byen og katedralen i Armagh, og mer enn en gang var han i livsfare. En væpnet fred fulgte inntil Muirchertachs død i 1134. Men selv om hans etterfølger Niall overlot Armagh til Malakias, beholdt han bispestaven som kaltes Jesu stav og Armagh-boken. Dette sikret ham noe anerkjennelse i nord, men i sør hadde Malakias sterk støtte. Denne lange disputten, en prøvesak for den gamle skikken med arvelig etterfølgelse, endte først da Malakias valgte å trekke seg fra embetet i 1137 til fordel for abbed Gilla av Derry, en kandidat alle stridende parter kunne enes om. Han trakk seg tilbake til sitt bispedømme i Down, idet han konsekrerte en annen til å overta Connor.

I 1139 ble Malakias sendt av de irske biskopene til Roma via Skottland, York og Clairvaux, for å få pavens godkjennelse av de irske reformene og hente palliene for erkebispesetene Armagh og Cashel, men dette mislyktes. Pave Innocent II utnevnte ham i stedet til pavelig legat og sendte ham tilbake til Irland for å fortsette reformene. Også på veien opp dro han innom Clairvaux, der han var blitt venner med den hellige Bernhard, og han etterlot fire av sine ledsagere der for å få opplæring. Med disse munkene og andre grunnla han i 1142 det første cistercienserklosteret i Irland, Mellifont i grevskapet Louth, som snart fikk flere datterklostre, inkludert flere av de gamle, men oppløste irske klostrene. Han grunnla også mange klostre for augustinerkorherrer.

I åtte år var Malakias aktiv i utøvelsen av sin autoritet som legat. På synoden i Innishpatrick i 1148 ble den formelle søknaden fra Kirken i Irland om palliene vedtatt, og samme år dro Malakias på en andre reise til Roma, hvor han på nytt skulle appellere om etableringen av erkebispesetene og hente palliene. Etter hvert ble det opprettet fire metropolittseter i stedet for to, men Malakias levde ikke lenge nok til å oppleve dette. For på veien sørover ble han svært syk i Frankrike, og han døde i sin venn St. Bernhards armer i Clairvaux den 2. november 1148, noe han skal ha forutsagt. Der ble han også bisatt i klosterkirken. Bernhard skrev hans biografi

Hans kult startet i Clairvaux, fremmet av St. Bernhard, som sa om Malakias: «Hans første og største mirakel var hamselv. Hans indre skjønnhet, styrke og renhet er bevist ved hans liv; det var ingenting i hans oppførsel som kunne støte noen». Hans navn opptrer i en irsk martyrologium i Gorman i 1170. Den 6. juli 1190 godkjente pave Klemens III hans kult for cistercienserordenen, tilsvarende en kanonisering. Han var den første ire som ble formelt kanonisert.

Hans minnedag er senere flyttet til 3. november fra dødsdagen den 2. på grunn av allesjelersdag. Det er også noen tidlige bevis på at han ble feiret den 5. november, som for eksempel var hans minnedag i den gamle norske kalenderen (1808-1911).

De såkalte «St. Malakias' profetier», som karakteriserer fremtidige paver, ble funnet i Roma i 1595, men det er en oppdiktning fra 1500-tallet. I kunsten avbildes Malakias mens han gir et eple til kongen for å gi ham synet tilbake. Hans fest ble feiret i hele Irland, av cistercienserne og regularkannikene i Lateranet i Roma. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 08.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52