Den hellige Mammerius av Afrika og 33 ledsagere

Minnedag: 24. november

Den hellige Mammerius (Mammarus) led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med 33 andre, de hellige Saturnus, Rogatus og Donatus samt tretti navnløse. Deres minnedag er 24. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2014

av Per Einar Odden publisert 23.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05