Den hellige Manilius av Numidia og 77 ledsagere

Minnedag: 28. april

Den hellige Manilius og hans ledsagere nevnes i Martyrologium Hieronymianum under 28. april med tilføyelsen: «I Numidia eller et annet sted». Vi vet altså ikke mer om dem enn navnene. De er de hellige Donatus, Maurilius (Maurolus, Maurinus), Lucian (Lucanus, Lucalus), Victorinus (Victurinus, Viktor, Victorius), jomfruen Nicia (Nicea, Nica) og enda 72 andre.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2014

av Per Einar Odden publisert 23.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04