Den hellige Markus av Caliti og ledsagere (d. ~303)

Minnedag: 28. september

De hellige Alfius, Zosimus, Alexander og mange andre. Martyrene av Caliti

Gruppen som har fått navnet «Martyrene av Caliti», omfatter disse fire martyrene og en stor gruppe av andre, selv om de faktisk døde for sin tro på ulike tidspunkt og steder. Det som forener dem i tillegg til martyriet, er Markus (it: Marco), som var anledningen til de andres martyrkroner.

Ifølge de sparsommelige og usikre notisene i de greske menologiene og synaksariene var Markus en gammel kristen gjeter, som på keiser Diokletians tid (284-305) passet flokken sin i ensomhet på beite i fjellene i Pisidia i Lilleasia (i dag i Tyrkia). Han ble overrasket av noen jegere og ble anklaget for å være en kristen, så han ble arrestert av Magnus, prefekt av Antiokia i Pisidia. I fengselet omvendte han de tretti soldatene som holdt vakt der, noe som førte til at alle tretti ble halshogd i Nikea.

Markus ble utsatt for tortur, men overlevde alle pinsler. Da bødlene hadde brukt opp de midlene de hadde til rådighet, bestemte de seg for å bruke nye instrumenter og overlot konstruksjonen av dem til tre brødre, de hellige Alfius, Zosimus og Alexander (it: Alfio, Zosimo e Alessandro), smeder i landsbyen Cauti. Imidlertid klarte ingen av de tre å fullføre arbeidet, for armene ble kraftløse og det ble umulig å arbeide med jernet, for når det ble varmet opp, ble det straks flytende. Dette miraklet gjorde at de tre brødrene omvendte seg til kristendommen, og de ble umiddelbart arrestert.

Den 21. september led Markus martyrdøden i Claudiopolis, og de tre brødrene ble drept den 28. september i Caliti. De hellige Nikon, Neon og Heliodorus og mange barn, gamle og jomfruer som hadde konvertert til kristendommen på grunn av miraklene som hadde skjedd etter Markus' død, ble drept i Filomelium (gr: Filomelion; Φιλομηλιο; lat: Philomelium; it: Filomelio) i Pisidia den 13. juli året etter.

Både det romerske martyrologiet og de greske synaksariene minnes martyrene av Caliti den 28. september. I Konstantinopel ble de dyrket i deres martyrion ved kirken St. Kyprian i distriktet Solomon. Det er bevart en bønn til deres ære av Eustathius av Thessaloniki (d. 1198).

I dagens Martyrologium Romanum står de tre brødrene som martyrer i Caliti i Pisidia, mens de tidligere sto sammen med Markus og stedet for martyriet ble sagt å være Antiokia i Pisidia (i dag ruiner nord for Yalvaç i Tyrkia). I dagens Martyrologium står også en Alexander av Filomelium den 13. juli: «I Filomelium i Frygia, i dagens Tyrkia, den hellige Alexander og tretti soldater, martyrer, som sies å ha lidd martyrdøden under prefekt Magnus av Antiokia i Pisidia». Denne gruppen må være en del av martyrgruppen «av Ciliti».

Kilder: Benedictines, Bunson, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2000

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52