Den hellige Mappalicus av Kartago og tyve ledsagere (d. ~250)

Minnedag: 17. april

Den hellige Mappalicus var den ærerike forkjemperen for et stort antall afrikanske martyrer. Da han ble stilt for domstolen, talte han til prokonsulen for seg selv og de brødrene og søstrene som var tatt til fange sammen med ham: «Du vil se i morgen hvordan vi kjemper». Den hellige biskop Kyprian av Kartago, som selv ga sitt liv for Kristus i 258, legger til disse ordene: «Han har kjempet den lovete kamp og mottatt den fortjente martyrpalmen».

Samtidig med Mappalicus  eller like etter ham døde de hellige Barucus, Quintus, Victoricus, Donatus, Januarius, Macorus (i noen manuskripter kalt Maconus eller Meconus), Gallus, Theodora (et manuskript har Theodorus), presten Julian og Meceonus. I tillegg til disse ti navnene som forekommer i fire manuskripter av Martyrologium Hieronymianum, føyer et manuskript til tre til, nemlig de hellige Miginus, Diomedes og Filippian. Galesinius har samlet enda syv: Fortunius, som døde allerede i fengselet, Credula, Firmus, Ventus, Fructus, Martial og Ariston.

Sannsynligvis ble de alle drept i Kartago eller i nærheten. Biskop Kyprian frydet seg over deres mot og deres trosglede og skrev: «Å hvor lykkelig vår Kirke er, som på en slik måte er benådet og beæret av Gud, som i våre tider forherliger de hellige martyrers ærerike blod. Før var brødrenes verker hvite, men nå  har de ikledd seg purpur i martyrenes blod. Deres blomstersmykke mangler verken liljer eller roser. Å, hvor glad Kristus var der! For han var til stede ved kampene. Han har løftet, styrket og oppmuntret dem som kjempet for og bekjente hans navn» (Ep. 22).

Tidspunktet for deres martyrium anslår bollandistene ubestemt etter 250. Andre nevner begynnelsen på forfølgelsene under keiser Decius (249-51). Deres minnedag er 17. april. I Martyrologium Romanum nevnes Mappalicus «med svært mange andre», men deres navn er ikke oppført.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. desember 1997

av Webmaster publisert 12.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:52