Den hellige Marcellus av Capua og tre ledsagere (300-t)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Marcellus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt sammen med tre ledsagere, de hellige Castus, Emilius (Aemilius) og Saturnin. Deres navn finnes i de eldste martyrologier, men hvor og når de led martyrdøden, er usikkert. Tidspunktet lar seg overhode ikke bestemme, og stedet er tvilsomt. Noen håndskrifter nevner Capua i Campania (Terra di Lavoro), mens andre angir Apulia (Puglia) som stedet for deres martyrium. Noen legger til en prest ved navn Ammonus, andre føyer til en Donatellus. For å forklare denne forskjellen, sier noen at en del av Samnium og hele Campania har tilhørt Apulia. Martyrologium Romanum nevner Capua, og hos Migne er begynnelsen av 300-tallet tilfeldig angitt som et tidspunkt for deres død. Deres minnedag er 6. oktober.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 09.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04