Den hellige Marcian av Tomis og 44 ledsagere

Minnedag: 10. juli

Den hellige Marcian (Marcianus) led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Tomis i Skythia Minor (nå Constanța i Romania) sammen med 44 ledsagere. Seks av dem kjenner vi bare navnene på, nemlig de hellige Domus, Diomedes, Johannes, Sisimmus (Sesinus), Aurelian og Emilian, mens for de 38 siste kjenner vi ikke engang navnene. Deres minnedag er 10. juli.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 26.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04