Den hellige Marcellus av Roma og 85 ledsagere

Minnedag: 3. juni

Den hellige Marcellus led martyrdøden i Roma på et ukjent tidspunkt sammen med en rekke ledsagere, hvorav vi kjenner navnene på noen 85. Bollandistene sier at deres martyrium skjedde i Roma, men Piazza, som angir antallet martyrer til 188, sier at det er tvilsomt. Deres minnedag er 3. juni. Deres navn så langt det er kjent, er:

De hellige Avidus, Gagus, Donatus, Mesomus (?), Possemus (?), Saturnus, Januarius, Viktor, Virianus, Urban, Felix, Veneria, Rogatian, Fortunatus, Extricatus, Victurina, Gorgonia, Toga (?), Felicitas, Valeria, Prisca, Paula, Fortunata, Donata, Victuria, Sinereus (?), Cassianus, Quintus, Zetula, Victorinus, Silvanus, Gagia, en annen Rogatian, Aurelius, Apronus (?), Nabor, en annen Quintus, Metuana, Libosus, Emeritus, Sextus, Fructus (?), Severus, Secundus, en annen Januarius, Florus, Titonia, en annen Donata, Januaria, Severa, en tredje Januarius, Honorata, Saturnin, Victoria, Matura, Lucia, Neptunalis (?), Criscens (?), Pompanus, Cyprus, Tertula, Luca (Lucius), Silvana, Publius, Obercus (?), Justa, Domitius, Procula, Rufina, Valeria, en annen Januaria, en annen Silvanus, en annen Felix, Weneria (??), en annen Viktor, en annen Fortunata, Exuperia, Flavia, Justus, Matrona, Faustina, Gallicia, en tredje Januaria, en annen Fortunatus, en annen Publius, Romanus, Peter, Veranus, Apinus og enda 102 andre, hvis navn ikke er nedskrevet. Men også noen av de andre er svært tvilsomme, ettersom deres navn umulig kan være riktig skrevet.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. april 2014

av Per Einar Odden publisert 01.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05